23.09.2022

Ogólnopolskie forum rozliczania ciepła i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych wg najnowszych przepisów prawa

Ogólnopolskie forum rozliczania ciepła i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych wg najnowszych przepisów prawa

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

zaprasza na:

OGÓLNOPOLSKIE FORUM ROZLICZANIA CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH WG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA ENERGETYCZNEGO

Wyjątkowe spotkanie branżowe naukowców i profesjonalistów, na którym poruszone zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące gospodarki energetycznej w Polsce.

Podczas spotkania prelekcje wygłoszą:

 • Radosław Tabak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa
 • dr inż. Marian Siudek – Politechnika Krakowska
 • Wojciech Grela – Dyrektor Oddziału Techem w Krakowie
 • Leszek Wieczorek – Dyrektor Oddziału Techem w Katowicach
 • Marian Łyko – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie

Oprócz wykładów zapewniamy możliwość wspólnej dyskusji i omówienia wraz z Naczelnikiem Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz z przedstawicielami uczelni technicznych, najbardziej newralgicznych obszarów tematycznych wprowadzonych ustawą.

Forum przygotowane zostało specjalnie dla społeczności związanej z zarządzaniem nieruchomościami, dla której ważne jest świadome budowane wizerunku odpowiedzialnego zarządcy lub właściciela oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości.

Forum ma na celu przybliżenie założeń rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum, w trakcie którego przewidzieliśmy dla Państwa 120 minut poświęconych na dyskusję z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzięki aktywnej i bezpośredniej formie spotkania  zyskują Państwo możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących samego rozporządzenia, wymiany poglądów z innymi uczestnikami, prowadzenia rozważań na temat istotnych problemów w branży i zastosowania usprawniających rozwiązań.

Natomiast, aby dyskusja ta miała jak najbardziej konstruktywny przebieg, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami już wcześniej wystosowała zapytania, dotyczące najbardziej newralgicznych dla Państwa kwestii:

 1. Wyznaczanie współczynników wyrównawczych
 2. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej
 3. Przybliżenie zagadnień rozliczania zamiennego
 4. Analiza warunków dopuszczenia podzielników do rozliczania kosztów ciepła w kontekście
  45a ust 13 ustawy
 5. Konieczność uwiarygodnienia systemu rozliczania ciepła na podstawie podzielników kosztów.

W ramach podsumowania Forum, w oparciu o toczone podczas spotkania dyskusje oraz wytyczne wystosowane przez Ministerstwo, przygotowane, zostanie wydane opracowanie dla instytucji stosujących podzielniki ciepła. Wierzymy, że pomoże ono w ustaleniu i ujednoliceniu najważniejszych elementów systemów rozliczania, co przyczyni się do wzrostu wiarygodności samych rozliczeń, a także pozwoli zrozumieć środowiskom, których te zagadnienia dotyczą istotne zasady mające wpływ na podstawy prawidłowego  funkcjonowania.

Niezmiernie miło będzie nam Państwa gościć przez cały dzień trwania Forum. Wyrażając głęboką nadzieję, że każde zdanie, myśl, pomysł i sugestia są niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania branży, serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Data:  20.10.2022 r., godz. 09.30 – 16.30

Miejsce: Centrum Konferencyjne, ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

AGENDA

Ogólnopolskie Forum rozliczania ciepła i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych

wg najnowszych przepisów – 20.10.2022 r. Katowice

                                                                                                                                                      CZ. I
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników Forum
 

09.30

przywitanie gości

Marek Urban Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

09.45 – 10.10 Partner Forum
10.10 – 11.00 Rola ciepła systemowego w zaopatrzeniu mieszkańców w c.o. i c.w.u.

– Marian Łyko Prezes Zarządu MPEC Kraków

11.00 – 11.30

 

11.30 – 13.30

Aspekty prawne rozliczania kosztów na podstawie obowiązujących przepisów.

Dyskusja.

– Radosław Tabak Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

13.30 – 14.30 lunch
14.30 – 16.30 Rozliczanie zużycia energii na potrzeby c.o. i c.w.u. w kontekście znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej oraz Rozporządzenia wykonawczego.

– dr inż. Marian Siudek Politechnika Krakowska,

– Wojciech Grela Dyrektor Oddziału Techem w Krakowie, 

– Leszek Wieczorek Dyrektor Oddziału Techem w Katowicach

 

 

Gala Finałowa Konkursu „INWESTYCJA ROKU”                          CZ. II
18.00 – 18.30  

I część Gali – ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięzcom statuetek

 

18.30 – 19.00 Część artystyczna Gali
19.00 – 19.30  

II część Gali – ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięzcom statuetek

 

19.30 – 20.00 Część artystyczna Gali.
20.00 Bankiet

 

Karta zgłoszenia do pobrania

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl