OC świadectwa

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.) osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza ma na celu zapoznanie Państwa z wysokością proponowanej przez nas składki, która zostanie przesłana na podany adres mailowy w ciągu 24 godzin (roboczych).

Dopiero po Państwa akceptacji, skontaktujemy się w celu przesłania polisy i szczegółów współpracy. Wypełnienie i przesłanie formularza nie jest dla Państwa zobowiązujące.

  Informacje na temat rzeczoznawcy

  WNIOSKOWANY OKRES UBEZPIECZENIA

  Wybór wariantu ubezpieczenia

  WARIANT I: - obejmuje prawo do regresu w przypadku szkody wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od Ubezpieczonego wypłaconego odszkodowania – prawo regresu - za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa)WARIANT II: rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkod wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. (Wariant zdecydowanie korzystniejszy dla klienta, gdyż w przypadku wypłacenia szkody z OC, ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo do dochodzenia od Ubezpieczonego wypłaconego odszkodowania)

  Informacja na temat szkód w ostatnich trzech latach

  Brak szkódSzkody

  Dane kontaktowe

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl