Nieruchomości/wspólnoty mieszkaniowe

Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza ma na celu zapoznanie Państwa z wysokością proponowanej przez nas składki, która zostanie przesłana na podany adres mailowy w ciągu 24 godzin (roboczych).

Dopiero po Państwa akceptacji, skontaktujemy się w celu przesłania polisy i szczegółów współpracy. Wypełnienie i przesłanie formularza nie jest dla Państwa zobowiązujące.

  WNIOSKOWANY OKRES UBEZPIECZENIA

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  brakstały dozór ubezpieczonego lokalu, budynku lub budowli, w którym znajduje się ubezpieczone mienieczynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu, budynku lub na budowli, w których znajduje się ubezpieczone mienieczynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe połączone z jednostkami straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policjąsamoczynne urządzenia gaśnicze lub tryskaczowe % elektroniczny system alarmowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie 5 minutsamoczynne urządzenia gaśnicze lub tryskaczowe % elektroniczny system alarmowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie 10 minut

  Tak

  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (obligatoryjnie)

  Wandalizm

  Dewastacja

  Powódź

  Kradzież z włamaniem i rabunkiem

  Kradzież zwykła

  Szyby

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia bądź zarządzaniem nieruchomościami

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

  Informacja na temat szkód w ostatnich trzech latach

  Brak szkódSzkody

  Dane kontaktowe

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl