Nieruchomości/wspólnoty mieszkaniowe

Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza ma na celu zapoznanie Państwa z wysokością proponowanej przez nas składki, która zostanie przesłana na podany adres mailowy w ciągu 24 godzin (roboczych).

Dopiero po Państwa akceptacji, skontaktujemy się w celu przesłania polisy i szczegółów współpracy. Wypełnienie i przesłanie formularza nie jest dla Państwa zobowiązujące.

WNIOSKOWANY OKRES UBEZPIECZENIA

Tak

Tak
Tak

Tak

brakstały dozór ubezpieczonego lokalu, budynku lub budowli, w którym znajduje się ubezpieczone mienieczynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu, budynku lub na budowli, w których znajduje się ubezpieczone mienieczynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe połączone z jednostkami straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policjąsamoczynne urządzenia gaśnicze lub tryskaczowe % elektroniczny system alarmowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie 5 minutsamoczynne urządzenia gaśnicze lub tryskaczowe % elektroniczny system alarmowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie 10 minut

Tak

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (obligatoryjnie)

Wandalizm

Dewastacja

Powódź

Kradzież z włamaniem i rabunkiem

Kradzież zwykła

Szyby

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia bądź zarządzaniem nieruchomościami

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

Informacja na temat szkód w ostatnich trzech latach

Brak szkódSzkody

Dane kontaktowe

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl

© Copyright INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wdrożenie: MBT Media