02.08.2021

Nowe rozporządzenie ws. sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy

Rozporządzenie skierowane jest do organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostwie, wojewodowie, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego). Przepisy rozporządzenia weszły w życie 27 lipca 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl