27.05.2022

NBP: wyłączenie części instytucji z wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest niesprawiedliwe

Narodowy Bank Polski (NBP) uważa, że wyłączenie części kredytobiorców niespełniających wymogów kapitałowych i płynnościowych z obowiązku dokonywania wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) różnicuje podmioty gospodarcze i zaburza warunki konkurencji. W związku z tym postuluje rezygnację z wyłączenia niektórych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) z tego obowiązku.

Więcej informacji: „NBP: wyłączenie części instytucji z wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest niesprawiedliwe

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl