18.03.2020

MS nowelizuje ustawę. Większa transparentność w zarządzaniu spółdzielniami

Konieczność udostępniania spółdzielcom wszystkich istotnych dokumentów przez internet oraz możliwość głosowania online to kluczowe propozycje przygotowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu nowelizacji. – Kolejne nagłaśniane przez media skandale związane z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowej wynikają z bardzo niskiej transparentności ich działania. Spółdzielca formalnie ma szerokie uprawnienia dostępu do dokumentów oraz uczestnictwa w wyborze władz, w praktyce jednak nierzadko są to uprawnienia pozorne – mówi DGP Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

Więcej informacji: MS nowelizuje ustawę. Większa transparentność w zarządzaniu spółdzielniami

Źródło publikacji: Forsal.pl

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl