25.09.2020

Luki w nowym prawie budowlanym

Obszerna nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r., wprowadza istotne zmiany m.in. w zakresie procedury uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, zasad sporządzania projektu budowlanego, stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę i samowoli budowlanych.

Więcej informacji: „Luki w nowym prawie budowlanym

Źródło: Gazeta Prawna

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl