25.03.2020

Które polisy ochronią w przypadku epidemii?

Epidemie są jednym z powodów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia do wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku wystąpienia szkody na mieniu. Część ubezpieczeń jednak zapewnia pełną ochronę. Polisa ubezpieczeniowa ma za zadanie uchronić nas przed negatywnymi skutkami niektórych zdarzeń, takich jak choroba czy uszkodzenie mienia. Są jednak przypadki, które wyłączają odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych, należą do nich m.in. epidemie. Czy to oznacza, że ubezpieczeni nie mogą liczyć na wypłatę żadnego świadczenia w związku z pandemią koronawirusa?

Więcej informacji: Które polisy ochronią w przypadku epidemii?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl