23.08.2021

Kto zrozumie nową ustawę

Przepisy przejściowe do ustawy deweloperskiej nastręczają problemów interpretacyjnych.

Więcej informacji: „Kto zrozumie nową ustawę

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl