04.04.2022

Kosztu remontu nie ponosi ten, kto mieszka w lokalu

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wspólnoty mieszkaniowej, która twierdziła, że ponieważ balkony są częścią składową mieszkań, to ich właściciele bądź użytkownicy mają obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym – informuje poniedziałkowa „Rzeczpospolita”.

Więcej informacji: „Kosztu remontu nie ponosi ten, kto mieszka w lokalu

Źródło: Bankier

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl