10.10.2023

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwo Klimatu i Środowiska uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej (nr 1112 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w formie załączonej tabeli w terminie do 20.10.2023 r. w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres biuro@ign.org.pl

OSR proj_ rozp 77_3 UZG KONS

Projekt rozporządzenia 77_3 UZG KONS

Tabela uwag

Uzasadnienie proj_ rozp_ 77_3 UZG KONS

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl