04.04.2024

Objęliśmy patronat honorowy nad ogólnopolskim Konkursem Inwestycja Roku

Tradycja organizacji tego Konkursu została zapoczątkowana wraz z powołaniem do życia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.  Ogólnopolski charakter działalności Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami spowodował, że popularność Konkursu również nabrała zasięgu ogólnopolskiego. Promocja postaw proinwestycyjnych, proekologicznych i proinnowacyjnych wśród inwestorów, wykonawców, projektantów, władz samorządowych i lokalnych społeczności jest głównym celem Konkursu „Inwestycja Roku”. Prestiż i znaczenie Konkursu rośnie nieprzerwanie od samego początku jego ogłoszenia. Z roku na rok zwiększa się ilość zgłaszanych inwestycji. Bez względu na zmienną koniunkturę gospodarczą, zwłaszcza w ostatnich czasach doświadczaną przez niekorzystne czynniki ogólnoświatowe, jak wojna czy pandemia, Konkurs „Inwestycja Roku” nie tylko trwa, lecz się rozwija. Swoim zasięgiem dociera do każdego zakątka Polski, motywując i wspierając wartościowe działania, a tym samym sprawiając, że krajobraz inwestycyjny i budowlany w naszym kraju zmienia się na lepsze oraz podąża w kierunku pożądanej nowoczesności.

Tegoroczny Konkurs Inwestycja Roku, będzie miał swój finał we wrześniu br. Organizacja konkursu „Inwestycja Roku” nabrała tempa i nie zwalnia.  Zgłosić swoją inwestycję można do  3️⃣1️⃣.0️⃣5️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ❗

 

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl