Seminarium „Prosument zbiorowy – praktyczne aspekty zastosowania OZE w budynkach wielolokalowych”

Seminarium jest organizowane na koszt Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Tematyka poruszana na Seminarium stanowi niezwykle istotny obszar dyskusji, zmierzający nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców naszego kraju, ale również wyeliminowania ubóstwa energetycznego wielu rodzin zamieszkujących budynki wielorodzinne, spowodowanego wydarzeniami politycznymi, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. funkcjonowało w Polsce 1 121 375 mikroinstalacji podłączonych do sieci o łącznej mocy ponad 8,35 GW. Są to gospodarstwa domowe indywidualne (tzw. prosumenci indywidualni), którzy skorzystali z możliwości produkcji energii do potrzeb własnych w ramach cieszącego się dużym powodzeniem programu „Mój prąd”.

Od 1 kwietnia 2022 r. zaistniała również powyższej wspomniana możliwość dla mieszkańców budynków wielorodzinnych  (prosument zbiorowy), których punkty poboru energii elektrycznej są przyłączone do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej. Można określić to jako kolejny rewolucyjny krok ustawodawcy w kierunku transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminne zasoby mieszkaniowe). Nie tylko monopoliści będą mogli wytwarzać energię, ale również lokalne społeczności energetyczne. Zatem dachy budynków wielorodzinnych i inne wolne powierzchnie wspólne będą mogły zostać zabudowane instalacjami fotowoltaicznymi, służącymi do wytwarzania energii i jej wykorzystania na miejscu, bez strat ten energii na przesyle.

Narastająca z każdym dniem presja ze strony mieszkańców budynków wielorodzinnych (prosumentów zbiorowych), związana z udostępnianiem im  powierzchni wspólnych pod zabudowę instalacji fotowoltaicznych, zmusza właścicieli i zarządców budynków do pilnego i racjonalnego przygotowania rozwiązań w tym zakresie. Przedstawiciele ministerstwa oraz wybrani przez ministerstwo prelegenci, przedłożą informację, jak zarządcy nieruchomości powinni podejść do tego zagadnienia od strony prawnej, ekonomicznej, technicznej oraz w jakim modelu organizacyjnym zrealizować tego typu inwestycje.

Seminarium jest organizowane na koszt Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Bezpłatna ilość miejsc Uczestników Seminarium:

Łódź – 60 osób; Kraków – 80 osób; Katowice – 80 osób; Wrocław – 80 osób; Warszawa – 180 osób

W przypadku wyczerpania limitu miejsc bezpłatnych, istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w kwocie 280 zł netto/ 1 osoba

Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na organizację tego wydarzenia, o bezpłatnym udziale decyduje kolejność zgłoszeń dokonywanych poprzez elektroniczny formularz. Po przekroczeniu limitu uczestników, o którym mowa powyżej, istnieje dodatkowa możliwość odpłatnego uczestnictwa w Seminarium (280,00 zł netto/ 1 osoba).

Prosimy o zgłoszenie max. 2 osób z Państwa firmy/instytucji (umożliwiając w ten sposób uczestnictwo przedstawicieli kadry kierowniczej innych firm).

Prosument zbiorowy – agenda

Prosument zbiorowy – agenda na Warszawę

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH NA SEMINARIUM W MRIT

Z uwagi na obowiązywanie na terenie całego kraju drugiego stopnia alarmowego BRAVO przypominamy o konieczności okazania ważnego dowodu osobistego przed wejściem na spotkanie (akceptowany jest również dokument elektroniczny). Dodatkowo przez bramki ministerstwa nie będzie można wnieść niebezpiecznych przedmiotów, w tym zasobników z gazem obronnym.

Szatnia znajdować się będzie naprzeciwko wejścia do Sali.

Z uwagi na remont przed wejściem do budynku nie dysponujemy na cele wydarzenia bezpłatnymi miejscami parkingowymi. W najbliższym sąsiedztwie ministerstwa znajduje się parking płatny (przy ul. Hożej 1A) oraz wzdłuż okolicznych ulic.

Sama rejestracja odbywać się będzie w portierni głównego wejścia i będzie możliwa już od godz. 8:00. Po odbiorze identyfikatora gościa należy skierować się w lewo do bramek ochrony a następnie korytarzem na parterze wedle oznaczeń do Sali Pod Kopułą. Dodatkowo drogę wskazywać będzie pracownik Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, organizującego wydarzenie.

 


Po seminarium (po przerwie obiadowej) odbywać się będzie dodatkowe wydarzenie silnie powiązane z niniejszym Seminarium, stworzone pod kątem Państwa potrzeb – konferencja upowszechniająca wyniki projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” ze szczególnym uwzględnieniem prosumenta zbiorowego.  Podczas Konferencji omówiona zostanie koncepcja bilansowania systemu elektroenergetycznego, zostaną również zaprezentowane wypracowane dwa narzędzia: optymalizujące istniejące instalacje jak i prognozujące opłacalność dopiero planowanych, natomiast najciekawszym punktem będzie wygenerowanie raportu dla rzeczywistych budynków zaproponowanych przez wybranych uczestników. Zarejestrowani uczestnicy seminarium są na niego zaproszeni i nie muszą dokonywać dodatkowych czynności.

Konferencja upowszechniająca. 9 grudnia 2022. Prosument zbiorowy


 

 

  Karta zgłoszenia uczestnictwa

  Seminarium "Prosument zbiorowy – praktyczne aspekty zastosowania OZE w budynkach wielolokalowych"

  PROSIMY O WYBRANIE WŁAŚCIWEGO MIASTA

  Niniejszym zgłaszamy:
  Nazwa firmy:  Warunki uczestnictwa w Seminarium:
  1. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania limitu miejsc bezpłatnych, istnieje możliwość odpłatnego uczestnictwa w kwocie 280 zł netto/ 1 osoba

  2. Warunki rezygnacji:

   • rezygnacja tylko w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium zgłoszonej na 3 dni przed terminem odbycia Seminarium, będzie skutkowało obciążeniem Państwa kwotą w wysokości 280,00 zł netto/ osoby.

   • brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w Seminarium, powoduje obciążenie Państwa kwotą w wysokości 280,00 netto od jednej osoby.

   • W przypadku zgłoszenia odpłatnego po wyczerpaniu limitu miejsc bezpłatnych, brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Seminarium

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca Seminarium w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w Seminarium.

  4. W przypadku gdyby Seminarium się nie odbyło się z winy Organizatora – Instytut Gospodarki Nieruchomościami - zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Uczestnika bez odsetek i odszkodowania, w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania Seminarium.

  5. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
   

  PATRONAT MEDIALNY OBJĘLI

   

      

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl