Zachodniopomorskie Seminarium Rynku Nieruchomości (15.09.2011 r.) – RELACJA

Dnia 15 września br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się Zachodniopomorskie Seminarium Rynku Nieruchomości.    

Seminarium otworzył Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Marcin Zydorowicz, który objął patronatem honorowym wydarzenie.

Wojewoda Zachodniopomorski otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Pana Arkadiusza Borek, wyróżnienie w postaci statuetki Złotego Lauru 2011.

Drugą statuetkę Złotego Lauru 2011 otrzymał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim. Statuetkę odebrał Dyrektor Zakładu, Pan Paweł Jakubowski.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl