IV edycja Seminariów Rynku Nieruchomości 2014

Instytut Gospodarki Nieruchomościami jako główny organizator Seminariów Rynku Nieruchomościami, kierując się przesłanką o szerszym zakresie działania podjął współorganizację Seminariów z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami.

IV edycja Seminariów Rynku Nieruchomości skierowana do szerokiego grona przedstawicieli rynku nieruchomości stała się ponownie doskonałym miejscem wymiany poglądów na temat problemów i zagadnień napotykanych podczas wykonywania pracy zawodowej oraz przedstawienia sposobów ich rozwiązywania.
Jednym z głównych celów tegorocznej edycji Seminariów Rynku Nieruchomości, było wydanie Licencji Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami osobom fizycznym zarejestrowanym w naszym Centralnym Rejestrze KIGN.

Do wzięcia udziału w tegorocznej, IV edycji Seminariów Rynku Nieruchomości zaproszono m.in. wojewodów do wręczenia nadanych przez Prezydenta RP Medali za Długoletnią Służbę i przedstawicieli miast do przedstawienia strategii rozwoju mieszkalnictwa. Swoją obecnością zaszczycił nas również prof. Witold Modzelewski, doradca podatkowy i radca prawny, wiceminister finansów w latach 1992–1996, który wygłosił prelekcję na temat ryzyka podatkowego w zarządzaniu nieruchomościami.

Urozmaicona tematyka IV edycji Seminariów Rynku obejmowała również:

  • przedstawienie programu działania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w obliczu niebezpieczeństw,
  • przedawnienia roszczeń i zasiedzenia służebności gruntowych przez przedsiębiorstwa przesyłowe,
  • omówienie zasad udzielania pomocy prawnej członkom Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Izby przez Biuro Rzecznika Praw Przedsiębiorców KIGN,
  • zaprezentowanie preferencyjnych programów i środków finansowych – krajowych oraz europejskich na rynku,nieruchomości w latach 2014-2010.

Przedstawiony został również bogaty, praktyczny panel zarządzania, obejmujący tematykę związaną z:

  • doraźną pomoc medyczną dla mieszkańców zarządzanych zasobów,
  • innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła,
  • skuteczne metody naprawy pokryć dachowych,
  • termomodernizację obiektów bez ingerencji w elewację,
  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl