2014 III Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa

22 maja 2014 r. w Sali Kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbył się III Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa, który po raz kolejny, otworzył pole do dyskusji pomiędzy rządem a przedstawicielami szeroko rozumianej branży nieruchomości. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Paweł Orłowski. Wzorem wcześniejszych edycji, III Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa cieszył się ogromnym zainteresowaniem; udział w nim wzięło prawie 140 osób – w głównej mierze prezesów zarządów, dyrektorów, przedstawicieli kierownictw wyższego szczebla oraz właścicieli firm zarządzających nieruchomościami.

Uczestników III Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa, swoją obecnością zaszczycili liczni goście honorowi:

 • Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora, Departament Mieszkalnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Małgorzata Kutyła, Dyrektor, Departament Gospodarki Nieruchomościami, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Bogusław Białowąs, Zastępca Dyrektora, Departament Usług Agencyjnych
 • Elżbieta Kubuj, Wiceprezes Zarządu, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa SK Bank
 • Jan Bajno, Prezes Zarządu, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa SK Bank.

III Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa otworzył Pan Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, który powitał wszystkich zgromadzonych i zachęcił do aktywnego uczestnictwa. Następnie zabrał głos Pan Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który wygłosił mowę okolicznościową, zapoznającą zgromadzonych o planowanych krokach rządu w sferze nieruchomości, mieszkalnictwa oraz budownictwa. Wystąpienie Pana Podsekretarza Stanu stało się polem do zadawania licznych pytań ze strony zgromadzonego audytorium.

W dalszej części Pan Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami i Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wraz z Panem Pawłem Orłowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, uroczyście wręczyli pierwsze licencje zawodowe Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Podczas trwania III Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa licencje otrzymali (według kolejności alfabetycznej):

 • Badura Stanisław,
 • Bielska-Świeżyńska Bożena,
 • Borek Arkadiusz,
 • Budzowska Małgorzata,
 • Bulwan Marek,
 • Fudali Zbigniew,
 • Gąsiorowska Stefania,
 • Gorączko–Manew Maria Magdalena,
 • Grobelny Henryk,
 • Iwaszkiewicz Adam,
 • Jachowski Tomasz,
 • Jamrozik Jan,
 • Jamróz Stanisław,
 • Janeczko Teresa,
 • Janelt Adam,
 • Jaworska Elżbieta,
 • Jerzyk Ireneusz,
 • Jewuła Tomasz,
 • Jung Anna,
 • Jurczyga Eugeniusz,
 • Kamińska Ewa,
 • Kamiński Janusz,
 • Kamiński Jakub,
 • Kawalec Janusz,
 • Kita Grażyna,
 • Krepel Zbigniew,
 • Kret Marian,
 • Kruk Jerzy,
 • Kus Bożena,
 • Kuź Marek,
 • Machnik Igor,
 • Malinowski Marek,
 • Nalepa Henryk,
 • Nawrocka Anna,
 • Ociepka Damian,
 • Okoński Grzegorz,
 • Olejniczak Zbigniew,
 • Orzechowska – Jerzyk Beata,
 • Paterek Anna,
 • Pawłowska Grażyna,
 • Perłowska Anna,
 • Piasecka Krystyna,
 • Piechowska Anna,
 • Pielin Romuald,
 • Podgórna Jolanta,
 • Rand Henryk,
 • Sekuła Joanna,
 • Skoczylas Hanna,
 • Smykowska Urszula,
 • Sobstyl Adam,
 • Starkowski Grzegorz,
 • Stasica Arkadiusz,
 • Strucki Krzysztof,
 • Suchecka Ilona,
 • Szulc Leszek,
 • Uherek Marian,
 • Wieszołek Jarosław,
 • Wypych Edward,
 • Zydorczak Włodzimierz,
 • Żółtowska Beata,
 • Żółtowski Marek.

 

Uczestnicy III Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa jednocześnie potwierdzili zasadność i celowość powstania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Należy wspomnieć, że kolejne 2 500 osób oczekuje na wręczenie licencji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Licencje będą sukcesywnie wręczane w poszczególnych województwach w trakcie szkoleń i seminariów.

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Stanisław Kudroń, Zastępca Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który przedstawił zasady działania oraz stan realizacji wdrożonego programu rządowego Mieszkanie dla Młodych (MdM). Po prezentacji, Pan Stanisław Kudroń odniósł się jeszcze do wcześniejszej dyskusji i odpowiedział na parę pytań ze strony uczestników.

Następnie wystąpiła Pani Maria Milewska, Doradca, przedstawicielka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która przedstawiła prezentację pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Podczas wystąpienia zaprezentowano m.in. cele, parametry i odbiorców programu, rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć, warunki i formę dofinansowania oraz procedurę działania.

Kolejne wystąpienie należało do Pani Ilony Sucheckiej, Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bolesławcu, która na przykładzie zarządzanej przez siebie spółki, omówiła problemy TBS-ów funkcjonujących w małych miastach, przedstawiła możliwości ich rozwiązywania oraz szukała odpowiedzi na kluczowe pytanie: „misja czy zysk?”. Żywe wystąpienie Pani Ilony Sucheckiej spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Następnie wystąpił Pan Marian Uherek, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach. Podczas wystąpienia podjął się niełatwego, nierzadko kontrowersyjnego tematu, jakim jest eksmisja. Pan Marian Uherek podczas swojej prelekcji przedstawił nowe propozycje rozwiązań w obowiązujących regulacjach prawnych.

III Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa zamknął Pan Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami i Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, który krótko podsumował spotkanie, podziękował wszystkim zgromadzonym oraz gorąco zaprosił do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z tegorocznym materiałem szkoleniowym:

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl