30.09.2020

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

W związku z pojawiającymi się pytaniami czy można stosować przepisy „starego” rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz. 1935), w związku z wejściem w życie „nowego” rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609), Ministerstwo Rozwoju informuje, co następuje.

Więcej informacji: „Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl