27.05.2020

Komentarz do danych GUS – budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

22 maja 2020 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. W odróżnieniu do danych na koniec marca br., dane na koniec kwietnia potwierdzają, że epidemia COVID-19 dotknęła również sektor mieszkaniowy, chociaż skala spadków nie jest taka wysoka jak w innych sektorach gospodarki (np. w porównaniu z danymi dotyczącymi produkcji sprzedanej przemysłu).

Więcej informacji: Komentarz do danych GUS – budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl