02.06.2020

Klauzule abuzywne w umowach o kredyt frankowy. Wątpliwości wokół wyroku SN

W toczącej się w orzecznictwie i doktrynie dyskusji o zasadności unieważnienia umów zawierających klauzule abuzywne (przede wszystkim na tle umów kredytów frankowych) stosunkowo rzadko pojawia się kwestia momentu, na który należy oceniać, czy umowa pozbawiona zakwestionowanych klauzul abuzywnych może dalej obowiązywać. Tymczasem jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu. Czytaj więcej …

Źródło: Gazeta Prawna

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl