06.03.2023

Kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Pojęcia ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę oznaczają zupełnie co innego. – Zazwyczaj pozwolenie na budowę staje się ostateczne po upływie 14 dni od daty jego doręczenia, pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniosła w tym czasie odwołania.

Więcej informacji: „Kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl