09.07.2020

Kataster nieruchomości. Co zawiera i do czego służy?

Kataster nieruchomości to jednolity w skali całego kraju, elektroniczny i wielofunkcyjny rejestr zawierający szczegółowe informacje o faktycznym stanie gruntów, budynków i lokali (budowany na bazie modernizowanej ewidencji gruntów i budynków). Sprawy z zakresu katastru prowadzi właściwe miejscowo starostwo powiatowe (niekiedy urząd miejski).

Więcej informacji: Kataster nieruchomości. Co zawiera i do czego służy?

Źródło: gazetaprawna.pl

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl