02.02.2024

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu online Jak przygotować poprawny plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej, 16.02.2024 r.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl