09.03.2020

Inwestycja Roku – Kapituła Konkursowa zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków

Organizacja konkursu Inwestycja Roku idzie pełną parą. Na prośbę firm Kapituła Konkursowa przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie nagrody ostatecznie do dnia 15.03.2020 r.

Konkurs Inwestycja Roku organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami po raz czwarty.  Jednocześnie przypominamy, że do konkursu można zgłosić inwestycje zakończone pomiędzy 01.01.2019 r. a 31.12.2019 r. Konkurs jest ogólnopolski.

Celem Konkursu jest promocja i wspieranie inwestycji wyróżniających się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach takich jak m.in: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność/użyteczność.

Zachęcamy wszystkich Inwestorów do zgłaszania swoich inwestycji. www.inwestycjaroku.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl