02.07.2021

Gdzie urosły mieszkaniowe bańki?

Ceny nieruchomości szybko rosną na wielu wiodących rynkach. Przykładem są Stany Zjednoczone. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, gdzie w latach 2015 – 2020 ceny nieruchomości mieszkaniowych najbardziej oderwały się od dochodów.

Ekstremalnie luźna polityka monetarna w połączeniu z pakietami stymulacyjnymi sprawiła, że rynki nieruchomości mieszkaniowych w wielu krajach nie odczuły pandemii tak mocno, jak można było sądzić. Powszechny wzrost inflacji połączony z globalnym ożywieniem gospodarczym sugeruje, że wzrostowe scenariusze na 2022 r. są coraz bardziej prawdopodobne. Niektórzy analitycy obawiają się, że ceny mieszkań i domów w wielu krajach będą zmierzać w kierunku ogromnej bańki. RynekPierwotny.pl sprawdził, gdzie w latach 2015 – 2020 ceny nieruchomości mieszkaniowych najbardziej wzrosły względem dochodów ludności.

Warto wiedzieć, że Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) już od pewnego czasu prezentuje zmiany wskaźnika Price to Income. Wspomniany indeks informuje, jak bardzo zmienił się nominalny poziom cen mieszkań i domów względem dochodu dyspozycyjnego ludności poszczególnych krajów. Jeśli ceny nieruchomości mieszkaniowych rosną szybciej niż średni dochód dyspozycyjny ludności, to wskaźnik Price to Income również się zwiększa. Według danych OECD z lat 2015 – 2020, zmiany analizowanego wskaźnika były następujące:

 • Korea Płd. – (-6%)
 • Litwa – (-5%)
 • Estonia – (-4%)
 • Finlandia – (-4%)
 • Włochy – (-3%)
 • Polska – (-1%)
 • Japonia – 1%
 • Australia – 2%
 • Belgia – 3%
 • Grecja – 3%
 • Izrael – 5%
 • Francja – 7%
 • Norwegia – 7%
 • Łotwa – 7%
 • Irlandia – 8%
 • Słowenia – 8%
 • Dania – 9%
 • USA – 10%
 • Brytania – 10%
 • Szwecja – 13%
 • Szwajcaria – 14%
 • Chile – 15%
 • Słowacja – 15%
 • Czechy – 18%
 • Kanada – 19%
 • Hiszpania – 21%
 • Niemcy – 22%
 • Holandia – 24%
 • Austria – 25%
 • Węgry – 26%
 • Portugalia – 31%

Powyższe informacje sugerują, że przez 5 lat dostępność cenowa polskich lokali i domów nie zmieniła się znacząco. Symptomy „przegrzania” rynku są natomiast bardzo wyraźne w przypadku takich krajów jak np. Hiszpania, Niemcy, Holandia, Austria, Węgry oraz Portugalia.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl