17.11.2021

Dotyczy: konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

W załączeniu przesyłamy również pismo przewodnie kierujące przedmiotowy projekt do konsultacji publicznych wraz z formularzem na którym należy składać uwagi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż uwagi można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia opublikowania projektu na BIP RCL

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

pismo_konsultacje_ (2)

Formularz zgłaszania uwag

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl