17.08.2020

Dostęp do drogi publicznej przez wydzierżawioną działkę

W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy organy nie muszą badać praw inwestora do drogi wewnętrznej łączącej teren inwestycji z drogą publiczną. Weryfikacji podlega tylko, czy droga wewnętrzna jest w stanie zapewnić obsługę komunikacyjną działek na których zlokalizowano zamierzenie inwestycyjne.

Więcej informacji: Dostęp do drogi publicznej przez wydzierżawioną działkę

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl