19.01.2022

Dolnośląskie spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane przystąpieniem do Spółdzielni Energetycznej HELIOS

Dolnośląskie spółdzielnie mieszkaniowe spotkały się w sprawie spółdzielni energetycznej. „Nic o nas, bez nas! Jesteśmy zainteresowani tym projektem, widzimy się w Spółdzielni Energetycznej HELIOS” – wypowiedzieli się wstępnie przedstawiciele dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych. Za owocne należy uznać kolejne spotkanie w dniu 19 stycznia 2022 r. sprawie obywatelskich społeczeństw energetycznych. Tym razem uczestnikami spotkania zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową METALOWIEC we Wrocławiu była grupa reprezentująca 17 spółdzielni mieszkaniowych z całego województwa dolnośląskiego. Spółdzielnie energetyczne to nowe zjawisko w polskiej energetyce, ale z dużymi perspektywami rozwoju. U naszych zachodnich sąsiadów zarejestrowanych jest przeszło 700 spółdzielni energetycznych i nadal tworzone są nowe (w całej UE przeszło 2000). Na terenie Polski powstawanie spółdzielni energetycznych zainicjował Instytut Gospodarki Nieruchomościami, jako instytucja wyspecjalizowana i przygotowana do tworzenia tego typu inwestycji. Szczególnie, że po osobach prywatnych i biznesie również spółdzielnie dołączyły do grona prosumentów zbiorowych.
Dzięki temu stają się one bardzo atrakcyjną formą budowania nowoczesnej energetyki rozproszonej, umożliwiającą ograniczenia kosztów o 20‒40 proc. oraz dającą bezpieczeństwo dostaw pozbawionej śladu węglowego energii, która może pochodzić z różnych źródeł, nie tylko słońca, ale również wiatru, czy biogazowni.
Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem przyjęli informacje przedłożone przez Arkadiusza Borka prezesa zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Najciekawsze w spółdzielniach jest to, że mogą łączyć różne podmioty, od spółdzielni mieszkaniowych , poprzez podmioty biznesowe, do jednostek samorządu terytorialnego. Prezesi spółdzielni mieszkaniowych uczestniczący w spotkaniu jednoznacznie stwierdzili, że to właśnie spółdzielnie mieszkaniowe mają tu bardzo ważną rolę do odegrania, bowiem dzięki swojej specyfice mogą stać się liderami kooperatywy, posiadają bardzo duże powierzchnie dachowe, jak i również niewykorzystane jeszcze niezabudowane grunty.
Wszyscy członkowie spółdzielni energetycznej zyskują niezależność energetyczną i znaczące oszczędności. Ceny prądu nadal będą rosły nie tylko ze względu na zwiększenie kosztów produkcji i obciążeń środowiskowych, ale również z powodu starzejącej się infrastruktury energetycznej. Lokalny rozproszony system energetyczny zmniejsza straty związane z dostarczaniem energii do odbiorców, bo wszyscy oni są zlokalizowani stosunkowo blisko siebie.
Spółdzielnie energetyczne oferują nie tylko zysk finansowy, ale i nie mniej ważne korzyści społeczne. Pozwalają ograniczyć, czy nawet zlikwidować problem ubóstwa energetycznego. Warto sobie uświadomić, że ponad 1/3 osób w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych dotkniętych jest ubóstwem energetycznym. Pisząc ubóstwo energetyczne, nie chodzi jedynie o kwestie finansowe, bo tylko w 20% wynika ono z niskich dochodów. Za pozostałe 80 % odpowiada niewystarczająca infrastruktura. Uczestnicy spotkania, w tym również Przedstawiciele Delegatury Dolnośląskiej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami z dużym zadowoleniem przyjęli prowadzone przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami działania związane z utworzeniem spółdzielni energetycznej. Uczestnicy spotkania zobowiązali się do przedłożenia pozyskanych informacji swoim radom nadzorczym oraz ogółowi swoich członków, w możliwie jak najszybszym terminie (względy Covid-19) w celu podjęcia prawnych działań związanych z przystąpieniem do Spółdzielni Energetycznej HELIOS.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl