28.02.2020

Dlaczego banki wymagają polisy na życie przy kredycie hipotecznym?

Wymaganym przez banki zabezpieczeniem przy zawieraniu umowy na kredyt hipoteczny jest polisa na życie, jednak często pokrywa ona zaledwie 25 proc. kwoty kredytu. Jeżeli kredytobiorca nie rozszerzy ubezpieczenia tak, aby obejmowało 100 proc. należności, to w razie jego śmierci resztę będą musieli spłacić spadkobiercy, w przeciwnym razie stracą nieruchomość.

Więcej informacji: „Dlaczego banki wymagają polisy na życie przy kredycie hipotecznym?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl