Czy OC zarządcy nieruchomości musi być dołączone do umowy o zarządzanie ?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl