Dobra ewidencja księgowa WM czyli wyrzuć wszystkie arkusze excela!

KONFERENCJA, KATOWICE 30.11.2023

Przejmowanie budynków deweloperskich do zarządzania na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali

Procedury i zasady przejmowania nieruchomości w zarządzanie

Przygotowanie, prowadzenie i realizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych

Tworzenie planów gospodarczych we wspólnotach mieszkaniowych

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Seminarium dla samorządów

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w orzecznictwie sądów cywilnych i administracyjnych

Optymalizacja inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków wielolokalowych

Prawo budowlane w świetle najnowszych zmian prawnych

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian ustawodawczych

Prawo budowlane w świetle najnowszych zmian prawnych

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl