Finansowanie dla wspólnot mieszkaniowych

Jak przygotować poprawny plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej

Seminarium dla samorządów

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w orzecznictwie sądów cywilnych i administracyjnych

Optymalizacja inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków wielolokalowych

Prawo budowlane w świetle najnowszych zmian prawnych

Czy OC zarządcy nieruchomości musi być dołączone do umowy o zarządzanie ?

Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami.

Opracowania dla gmin

Zapraszamy do współpracy gminy i jednostki samorządowe w zakresie wykonywania opracowań strategicznych.

Fotowoltaika

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji PV.

Ciepłownictwo

Kompleksowe doradztwo dla PEC.

Budownictwo

Optymalizacja energetyczna obiektów istniejących i nowo projektowanych.

Przemysł

Doradztwo i wsparcie w efektywnym zarządzaniu energią W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Oświetlenie energooszczędne

Instytut Gospodarki Nieruchomościami przedkłada propozycję rozważenia wymiany starych lamp (obecnie zainstalowanych często jeszcze w częściach wspólnych budynków mieszkalnych) na lampy energooszczędne typu LED.

Inwestycje ESCO

Realizujemy oraz finansujemy projekty inwestycyjne, których efektem jest obniżenie energochłonności.

Spółdzielnie energetyczne

W nowelizacji ustawy OZE została dodana autopoprawka dotycząca wprowadzenia przepisów promujących rozwój spółdzielni energetycznych.

Ubezpieczenia

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach nieruchomości, ubezpieczeniach zawodowych, ubezpieczeniach komunikacyjnych.

System białych certyfikatów

Możliwość odzyskania części nakładów inwestycyjnych wynika z zapisów Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. W okresie ostatnich 5 lat dzięki nam przeszło 1.200 różnych inwestorów z terenu całego kraju skorzystało już z tej możliwości.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl