Regulamin sklepu internetowego

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności zarządu wspólnoty

Regulamin sklepu internetowego

GRANT 50% – bezzwrotna dotacja do OZE

SPECJALNA PROPOZYCJA KREDYTU DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Karta zgłoszenia System białych certyfikatów w praktyce

Gmina Grabów

Karta zgłoszenia – Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Karta zgłoszenia – Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym.

Będzie walka o najemców?

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu online Przejmowanie nieruchomości od dewelopera 15.03.2024 r.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu online Cyfrowa książka obiektów budowlanych, 12.03.2024 r.

Cyfrowa książka obiektów budowlanych

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu online Jak przygotować poprawny plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej, 16.02.2024 r.

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

21.02.2024 r.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ONLINE – 31.01.2024 r.

Pan Arkadiusz Borek Wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

AGENDA KONFERENCJI DLA ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PRELEGENCI

test

Zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego – osoba fizyczna

Lista instytucji, które włączyły się do akcji zbierania podpisów

Klauzula informacyjna-1

Minimalne wymagania systemowe, sprzętowe i parametry techniczne, które powinien spełnić uczestnik szkoleń prowadzonych w formie szkoleń on-line.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian ustawodawczych

Relacja z Seminarium „Prosument zbiorowy – praktyczne aspekty zastosowania OZE w budynkach wielolokalowych”

Złote Laury

Złoty Laur jest honorowym wyróżnieniem, którego pomysłodawcą oraz organizatorem Konkursu o jego przyznanie jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami.
Celem Konkursu jest honorowanie podmiotów gospodarczych, instytucji, osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, za szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz działań energooszczędnych.

Gmina Międzychód

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl