21.05.2024

Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł

W tym roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) już 28 razy były zmuszone zarządzić redukcje mocy do produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych.

Więcej informacji: „Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł

Źródło: „Rzeczpospolita.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl