11.03.2024

Ile osób czeka w komunalnej kolejce?

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Ile osób czeka w komunalnej kolejce?

 

W całej Polsce ok. 120 000 gospodarstw domowych czeka na najem mieszkania od gminy. Sprawdzamy, jak sytuacja z lokalowymi kolejkami wygląda w skali gmin.

 

Główny Urząd Statystyczny po podsumowaniu informacji z końca 2022 r. niedawno podał, że wówczas w całej Polsce na mieszkanie od gminy oczekiwało 126 425 gospodarstw domowych. Osoby lepiej zaznajomione z tematem wiedzą, że kolejki po lokale gminne są domeną dużych miast. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili pokazać na mapie dysproporcje w długości komunalnych kolejek.

 

Na poniższej mapie można sprawdzić, jak pod koniec 2022 r. wyglądało rozmieszczenie gospodarstw domowych oczekujących na lokum od gminy (z wyłączeniem lokali zamiennych oraz tymczasowych pomieszczeń). Nietrudno zauważyć, że długie kolejki po mieszkanie od gminy (komunalne lub socjalne) uformowały się głównie w dużych miastach. Pod koniec 2022 r. największą liczbą gospodarstw domowych czekających na gminne lokum cechowały się następujące miasta na prawach powiatu:

 

  • Zabrze – 8 136 gospodarstw domowych
  • Łódź – 6 770
  • Wałbrzych – 4 099
  • Wrocław – 3 852
  • Gdańsk – 2 841
  • Warszawa – 2 571
  • Katowice – 2 482
  • Szczecin – 1 932
  • Bytom – 1 814
  • Gliwice – 1 600

 

Dane GUS wskazują również, że w skali całego kraju średni czas oczekiwania na mieszkanie od gminy wynosił około 32 miesiące. Wśród miast na prawach powiatu, najlepszym poziomem tego wskaźnika cechowały się następujące ośrodki miejskie: Białystok (2 miesiące), Nowy Sącz (4 miesiące) oraz Chorzów, Tychy i Kraków (6 miesięcy).

 

Najdłuższy spodziewany czas oczekiwania na wynajem gminnego lokalu odnotowano natomiast w przypadku: Olsztyna (106 miesięcy), Gdańska (145 miesięcy), Wałbrzycha (170 miesięcy), Torunia (228 miesięcy) oraz Łomży (238 miesięcy). Analizowany okres oczekiwania został obliczony na podstawie danych GUS jako iloraz liczby gospodarstw domowych oczekujących na wynajem oraz liczby lokali gminnych, których w 2022 r. dotyczyły nowe umowy najmu.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl