Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Źródła wiedzy | Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Instytut Gospodarki Nieruchomościami daje Państwu możliwość zapoznania się z materiałami prezentowanymi na kursach z certyfikacji energetycznej obiektów budowlanych oraz studiach podyplomowych "Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków".

Uprzejmie informujemy, że Instytut Gospodarki Nieruchomościami rozpoczął wdrażanie programu „Energia Słoneczna Oszczędna i Wieczna!".  Program związany jest z montażem kolektorów słonecznych z 45 % bezzwrotnym dofinansowaniem ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferuje pomoc w przeprowadzeniu kompleksowego  procesu pozyskania dofinansowania ze strony NFOŚiGW (do 45 % kosztów kwalifikowanych) oraz profesjonalnego montażu na Państwa budynku mieszkalnym kolektorów słonecznych i niezbędnej armatury, służących do podgrzewania wody użytkowej. Powyższe dopłaty adresowane są tylko do indywidualnych właścicieli budynków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Okres zwrotu wykonanej inwestycji z wykorzystaniem dopłaty w wysokości 45 % dla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z np. zamontowanymi przepływowymi ogrzewaczami wody oraz zamieszkującą rodziną pięcioosobową to ok. 4-5 lat! Możliwe do uzyskania oszczędności zależą nie tylko od dotychczasowego źródła ogrzewania, lecz również od liczby osób korzystających z instalacji kolektorowej.

Na bezzwrotne 45% dofinansowanie do kolektorów słonecznych przewidziane jest  niestety jedynie 300 mln w skali całego kraju, więc będzie decydowała kolejność dobrze sporządzonych wniosków oraz wykonanej i odebranej instalacji kolektorowej.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami oferuje możliwość załatwienia w Państwa imieniu wszystkich formalności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem całej inwestycji, tzn.:

 • Przygotowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlano-wykonawczy/projekt instalacji/zgłoszenie)
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację
 • Przygotowanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę
 • Przygotowanie kosztorysów
 • Montaż kolektora i  niezbędnej instalacji
 • Odbiór techniczny

Nasze urządzenia posiadają wszystkie wymagane atesty oraz certyfikaty i cechują się niezawodnymi parametrami technicznymi!

W celu umówienia technicznego spotkania na Państwa nieruchomości prosimy o kontakt z naszym działem technicznym pod nr tel. 32/ 203 89 30.

Zapraszamy do skorzystania z niepowtarzalnej okazji do zmniejszenia kosztów eksploatacji użytkowanego budynku oraz bezpośredniego wpływu na ochronę środowiska.

Rodzaje promieniowania Schemat - Typowe rozwiązanie instalacji solarnej

Rodzaje promieniowania:

      1 - bezpośrednie, 2 - rozproszone, 3 - odbite

Schemat przykładowej instalacji z kolektorami słonecznymi

Certyfikat KEYMARK_DE.pdf

Certyfikat KEYMARK_EN.pdf (tłumaczenie - strony: 1,2)

 


Zakres podanych materiałów obejmuje tematykę oszczędności energii oraz alternatywnych źródeł energii:

 

 

Energia Słońca

Paliwo

Spalanie

Pompy Ciepła

Prawiepasywny

Ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Zyski od nasłonecznienia i bytowe

 

Życzymy miłej lektury

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ropa Naftowa

Naukowcy przypuszczają, że dotychczas znane złoża ropy naftowej przy obecnym wydobyciu, wyczerpią się w przeciągu 30 lat. Złoża gazu ziemnego powinny wystarczyć na eksploatację ich przez najbliższe 100 lat. 

Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej można podzielić na źródła odnawialne i źródła nieodnawialne. Do odnawialnych źródeł należą : energia wód, energia słoneczna, energia wiatru, pływów morskich, fal morskich, energia cieplna oceanów, energia biomasy, a do nieodnawialnych: wodór, energia magneto-hydro-dynamiczna i ogniwa paliwowe . Energią geotermiczną tj. energię gejzerów, gorących skał można zaliczyć do obydwu grup. 

Wykorzystanie prawie wszystkich niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej jest związane z minimalnym, bądź nawet żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu przyszłość należy do nich. Ograniczenia w ich stosowaniu są dwojakiego rodzaju:

 • technologiczne, ze względu na formę występowania i możliwości praktycznego wykorzystania;
 • ekonomiczne, związane z dużymi kosztami ich wykorzystania.


Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno). 

Energia Wód

Siłownie wodne na świecie dostarczają ok. 5% używanej energii. Wiele rzek w krajach rozwijających się nadaje się do budowy zapór. Minusem stosowania energetyki wodnej jest fakt iż budowa ogromnych obiektów zmusza ludzi do przesiedlania się, odbiera im się ziemię i ma negatywny wpływ na środowisko. Energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie ze względu na niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą przepuszczalność gruntu i niewielkie spadki terenów. Zasoby energetyczne wód opisuje wielkość zwana katastrem sił wodnych. Kataster sił wodnych, określany wg. wytycznych Światowej Konferencji Energetycznej, obejmuje te zasoby rzeki bądź odcinki rzek, które wykazują teoretyczny potencjał jednostkowy wyższy niż 100 kW/km. Dla Polski wynosi on 23 TWh/a, a potencjał techniczny ma wartość 12,1 TWh/a. Potencjał ten jest niewielki w porównaniu z powierzchnią kraju. Ogólnie w miejscach, gdzie istnieją warunki do spiętrzenia, przepływy wody są małe i nierównomierne. Natomiast na rzekach nizinnych brak jest możliwości spiętrzenia.

Energia Promieniowania Słonecznego

Energia promieniowania słonecznego padającego na Polskę jest wielokrotnie większa od krajowego zużycia energii, ale tyko znikoma część tej energii jest możliwa do wykorzystania technicznego. Nawet znikoma cześć może zaspokoić znaczącą część naszego zapotrzebowania energetycznego. Oszacowanie potencjału energii słonecznej technicznie możliwej do zagospodarowania są bardzo rozbieżne i obejmują zakres od 4 do 370 PJ. Jeśli przyjąć wartość 200 PJ jako prawdopodobną to znaczyłoby to, że 10% energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń pochodziłoby z technologii słonecznych. Stanowiłoby to jednocześnie ok. 5% całkowitego zapotrzebowania na energię w kraju. 
Energię promieniowania słonecznego można wykorzystać do ogrzewania w sposób:
- pasywny - grzanie bezpośrednie przez przeszklenie budynków, 
- aktywny - instalując różnego rodzaju kolektory słoneczne.


Energia Wiatru

 Siła wiatru może być przetwarzana na energię elektryczną w siłowniach przekazujących prąd do sieci elektroenergetycznej lub pracujących indywidualnie - na potrzeby użytkownika (zakładu przemysłowego, gospodarstwa rolnego czy jednorodzinnego domku). 
Elektrownie wiatrowa generuje energię elektryczną w zależności od siły i kierunku wiatru działającego na płaty turbiny. 
Energetyka wiatrowa, podobnie jak inne sektory wykorzystujące odnawialne źródła energii, jest w Polsce, w nowoczesnym ujęciu, dziedziną stosunkowo młodą. Brak większych doświadczeń krajowych oraz specyficzne cechy energetyki wiatrowej czynią ją wyjątkowo wymagającym źródłem energii dla inwestorów, operatorów sieci elektroenergetycznej, użytkowników i żyjących w jej otoczeniu społeczności lokalnych. Wydaje się, że aktualnie największy problem stanowią bariery prawno-ekonomiczne, a wśród nich brak skutecznych mechanizmów ekonomicznych zapewniających producentom energii ze źródeł odnawialnych odpowiednią opłacalność inwestycji


Energia Geotermalna

Energia geotermalna polega na wykorzystywaniu energii pochodzącej z wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. 
Energia geotermiczna o wyższym potencjale temperaturowym jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, energia zaś o niższym potencjale służy jako źródło ciepła do ogrzewania pomieszczeń. W 2000 roku energię geotermalną do produkcji energii elektrycznej wykorzystano w 23 krajach. Zainstalowana moc w elektrowniach geotermalnych osiągnęła wartość około 8000 MW, przy rocznym zużyciu energii blisko 50000 GWh. Najbardziej spektakularnym przykładem wykorzystania gorących wód jest Islandia, gdzie energia geotermalna zaspakaja 86% potrzeb kraju w zakresie ciepłownictwa. 
Polska leży poza strefami współczesnej aktywności tektonicznej i wulkanicznej, stąd też pozyskiwanie złóż pary z dużych głębokości do produkcji energii elektrycznej jest na dzisiejszym etapie technologicznym nieopłacalne ekonomicznie. Występują natomiast w naszym kraju naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach.
Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najwyższy potencjał techniczny posiada właśnie energia geotermalna. Jest on szacowany na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi ok. 30 % krajowego zapotrzebowania na ciepło. W Polsce działają obecnie cztery instalacje geotermalne: Bańska - Biały Dunajec, Pyrzyce, Mszczonów i Uniejów o łącznej mocy 75 MW. 

Energia biomasy

Biomasa jest to substancja organiczna powstająca w wynik procesu fotosyntezy przy działaniu promieni słonecznych.
Biogaz to gaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej odchodów zwierzęcych, materii organicznej na oczyszczalni ścieków i na wysypiskach odpadów; zazwyczaj zawiera 40-60% obj. metanu. 
Pod pojęciem wykorzystania biomasy do celów energetycznych rozumiemy bezpośrednie spalanie produktów organicznych fotosyntezy (drewno i jego odpady, słoma, odpadki produkcji roślinnej lub "rośliny energetyczne", często po uprzednim zgranulowaniu lub zbrykietowaniu), względnie po ich wstępnym przetworzeniu do postaci wygodniejszej w użyciu .
Ważną rzeczą jest wykorzystanie przez polskie oczyszczalnie ścieków i wysypiska komunalne gazu, który posłużyć może do ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytecznej i wytwarzanie energii elektrycznej. Dotychczas w większości polskich oczyszczalniach ścieków jest on spalany bezużytecznie w pochodniach bądź uchodzi do atmosfery.

Artykuły na temat OŹE

Polska na biogazie stoi

Już w 2013 roku Polska ma produkować co najmniej 1 mld m sześc. biogazu - takie są założenia programu przygotowanego w ministerstwie rolnictwa. W 2020 roku ta wielkość ma się podwoić. Eksperci przekonują, że Polska posiada wiele niewykorzystanych odpadów powstałych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, które zamiast trafiać na wysypiska lub do utylizacji, powinny być źródłem biogazu. Czytaj cały artykuł

 
Biogaz - zielona rewolucja!

Polscy politycy zastanawiają się jak osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne, a odpowiedź jest prosta, należy korzystać z własnych możliwości produkcyjnych stosując nowe rozwiązania technologiczne, zgodnie z polityką UE. Złym rozwiązaniem jest szukanie nowych możliwości importu paliw kopalnych, bo jest to rozwiązanie kosztowne i uzależniające od obcych źródeł. Import ropy naftowej i gazu CH4 kosztuje rocznie około 35 mld zł, a sprzedaż detaliczna tego paliwa wynosi około 90 mld zł. Łączna sprzedaż paliw i energii w cenach detalicznych w kraju szacunkowo wynosi około 200 mld zł. Można uniezależnić się od importu ropy naftowej i gazu ziemnego uruchamiając własną produkcję biogazu CH4 z biomasy, na co należy przeznaczyć 2,5 mln hektarów (aktualnie 2 mln hektarów jest niezagospodarowanych).  Czytaj cały artykuł

Śmieci do śmietnika, choinki do lasu

07 stycznia ruszyła pierwsza w Polsce kampania "Śmieci do śmietnika, choinki do lasu". Celem kampanii jest upowszechnienie zwyczaju poświątecznej zbiórki choinek i uświadomienie społeczeństwu, znaczenia odnawialnych źródeł energii (OZE). Zadaniem kampanii jest również przekonanie Polaków, że odnawialne źródła energii są przyjazne człowiekowi i środowisku. Czytaj cały artykuł

Biogazownia w każdej gminie

Grupa ENERGA rozpoczyna realizację programu Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ. W północnej i środkowej Polsce powstanie nawet kilkaset biogazowni. Lokalne źródła wytwarzania wykorzystywać będą odpady rolne oraz uprawy energetyczne: kukurydzę i buraki. Czytaj cały artykuł

Zasoby energii słonecznej w Polsce, a opłacalność wykorzystania

W Polsce występują dobre warunki do czerpania energii słonecznej. Średnie ilości energii możliwej do zaabsorbowania w ciągu roku na 1 m2 na terenie Polski  przedstawiono na mapce poniżej. Może ona posłużyć do oszacowania rzeczywistej ilości energii jaką otrzymamy z  kolektorów , które chcemy zainstalować w naszym domu. Czytaj cały artykuł

Jak gminy mogą opodatkować elektrownie wiatrowe

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jako budowle jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Podatek naliczony jest nie od całkowitej wartości urządzenia, lecz jedynie od części stanowiącej ułamek jej wartości. Czytaj cały artykuł

UE wspiera odnawialne źródła energii

W 2020 roku aż 20 proc. zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Można uzyskać unijne wsparcie na realizację inwestycji mających to umożliwić. Czytaj cały artykuł

Kolektory słoneczne pozwalają na tańsze ogrzewanie

Promieniowanie słoneczne to jeden z najłatwiejszych i stosunkowo tanich sposobów pozyskiwania energii. Z powodzeniem w tę formę mogą zainwestować prywatne osoby, najlepiej z dotacjami. Czytaj cały artykuł

 Jest nadzieja na dotacje na wiatraki

Czy podróżując, widzieli państwo kiedyś stojące w polu wiatraki? Na pewno. A czy zastanawiali się państwo, ile kosztuje postawienie tych wiatraków i czy w Polsce można na to dostać dotację? Czytaj cały artykuł

Regulacje prawne dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w inwestycjach OŹE

Osoby zainteresowane realizacją projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii spotykają na swojej drodze szereg problemów i zagadnień, w tym niejednokrotnie konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (tzw. "decyzja środowiskowa").  Czytaj cały artykuł 

Własna mikrosiłownia w każdym domu

Nie jest wykluczone, że za kilka lat będzie możliwa produkcja prądu i energii cieplnej we własnej mikrosiłowni zainstalowanej w domu. Jednym z surowców wykorzystanych do produkcji energii mają być glony pochodzące z zakwitów w akwenach. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczyna projekt finansowany z programu unijnego Innowacyjna Gospodarka. Czytaj cały artykuł

Ile bioetanolu i biodiesla na świecie w 2014 roku?

Firma Research and Markets opublikowała raport zawierający prognozę rozwoju rynku biopaliw na świecie do roku 2017. Wzrot produkcji i zużycia biopaliw w najbliższych latach będzie stymulowany przede wszystkim przez takie czynniki jak: kurczenie się rezerw ropy naftowej, wzrost zyżycia energii oraz troska o środowisko naturalne. Czytaj cały artykuł

Biogaz z wysypisk śmieci

Odpady pochodzenia organicznego stanowią główny składnik odpadów komunalnych. Przeważnie odpady składowane są w postaci hałd, sprasowanych pod własnym ciężarem lub przy pomocy kompaktorów. Odpady te ulegają procesowi biodegradacji. W warunkach beztlenowych a takie panują na wysypiskach, z odpadów organicznych w procesie fermentacji powstaje biogaz. W warunkach idealnych z jednej tony odpadów komunalnych można otrzymać ok  400-500 m3 gazu. Czytaj cały artykuł

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.