Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Rozmowa z ... | Wywiady z prezydentami miast | WYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA SUWAŁK

WYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA SUWAŁK

Instytut Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził wywiad z Panem Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta Suwałk. Rozmawialiśmy m.in. na temat tego, jak duży wpływ na rozwój miasta mają dotacje z Unii Europejskiej. Pan Prezydent opowiedział też, dlaczego w Suwałkach żyje się coraz lepiej i wyjaśnił, na czym polegają problemy związane z terenami inwestycyjnymi w mieście. Poruszyliśmy także trudny temat związany z problemem zadłużeń lokatorów i narastającej liczby eksmisji.

 

Czesław Renkiewicz ur. 25 maja 1960 w Filipowie - polski samorządowiec, urzędnik, w 2010 wybrany na prezydenta Suwałk.

 Prezydent Miasta Suwałk

Absolwent suwalskiego Technikum Mechanicznego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych na Politechnice Białostockiej oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma uprawnienia pedagogiczne oraz uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia ksiąg podatkowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel". Potem w latach 1983 -1988 pracował w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Następnie przez 18 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery urzędniczej od pracownika do naczelnika urzędu. Po wyborach samorządowych w 2006 śp. prezydent Suwałk Józef Gajewski powołał go na Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk. W 2010 wybrany na Prezydenta Miasta Suwałk. Wygrał w pierwszej turze, uzyskując ok. 71% głosów.

 

 

Instytut Gospodarki Nieruchomościami: Czy istnieją w zarządzanych przez miasto zasobach nieruchomości problemy zaległości ze strony osób w nim zamieszkujących? Czy ten problem na charakter narastający? Jak przeciwdziałać na szczeblu lokalnym zaistniałym problemom związanym z eksmisjami?

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk: W imieniu Miasta Suwałki zarządzaniem miejskimi nieruchomościami zajmuje się  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Administruje on 2400 mieszkaniami komunalnymi i 213 socjalnymi. Niestety, z roku na rok zaległości z  tytułu nie płacenia czynszów najemców mieszkań komunalnych i socjalnych wzrastają. Dłużników (z zaległościami powyżej trzech miesięcy)  jest prawie 480, a ich dług  wynosi prawie 1 488 tys. zł. W tej chwili  podstawowym  instrumentem przyczyniającym do  ograniczenia zaległości są eksmisje dłużników z mieszkań komunalnych do mieszkań socjalnych. Oczywiście nie załatwia to problemu, lecz minimalizuje narastanie zadłużenia z tytułu nie płacenia czynszów. Podejmowane z inicjatywy Miasta działania ZBM  w sprawie odpracowywania zadłużenia przez najemców - często bezrobotnych -  nie przyniosło rezultatów. W 2011 roku na apel ZBM-u zgłosiło się tylko 16 dłużników, a pracę z Zakładzie Usług Komunalnych podjęło tylko 4.  Również w bieżącym roku uruchomiony został inny instrument ograniczania zaległości czynszowych tj. wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Jakie będą tego efekty - wkrótce się okaże. W tym roku mieliśmy 52 wnioski eksmisyjne na dłużników ZBM-u, z których zrealizowano 28. Innym problemem są wyroki eksmisyjne wobec osób fizycznych oraz członków suwalskich spółdzielni mieszkaniowych mających zaległości, których było 54.  Eksmisje wykonano wobec 31 dłużników. Oczywiście Miasto Suwałki musiało zabezpieczyć eksmitowanym  mieszkania socjalne. Wykonanie wyroków eksmisyjnych było możliwe dzięki przyjętemu Przez Radę Miejską w Suwałkach w 2006 roku Programowi budownictwa komunalnego w Suwałkach. Program ten można było opracować dopiero po przyjęciu programu rewitalizacji centrum Suwałk, pojawieniu się możliwości pozyskiwania pieniędzy na rewitalizację Suwałk, a przede wszystkim - przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu wybudowaliśmy w 2007 roku i oddaliśmy do użytku blok komunalny na ul. Daszyńskiego 27  z liczbą 60 mieszkań. W 2008 roku oddano do użytku dwa bloki komunalne na ul. Franciszkańskiej -  łącznie 136 mieszkań, w tym 8 mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Koszt budowy to prawie  25 milionów złotych. I ostatnia zrealizowana inwestycja - remont i modernizacja byłego hotelu pielęgniarek za prawie 3 miliony 700 tysięcy złotych. W budynku utworzono  54 mieszkania komunalne oraz świetlicę środowiskową.

 

IGN: Czy miasto korzystało ze środków unijnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze? Jakie to były nakłady inwestycyjne?

Cz.R.: W miarę upływu lat rośnie pula środków unijnych pozyskiwanych przez Miasto Suwałki. W roku 2008 było to nieco ponad 6 mln. zł., rok później - ponad 25,5 mln. zł., w roku 2010 aż 53 mln 700 tys. zł. Na dzień 31 października 2011 r. tegoroczne środki unijne pozyskane przez Miasto przekroczyły 40 mln. zł. Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej Miasto Suwałki ma możliwość szybszego rozwoju niż bazując tylko na własnym budżecie. Wykorzystaliśmy środki unijne na różne projekty:

 

 • inwestycyjne drogowe (ulica Reja, Leśna),
 • inwestycje sportowe (remont hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, modernizację Stadionu Miejskiego wraz z rozbudową bazy turystycznej- budowa pola caravaningowego dla celów obsługi „Eurocamp" - wraz z budynkiem sanitarnym,) ,
 • remonty i wyposażenie szkół, termomodernizacje Zespółów Szkół nr 4 i 6,
 • budowę i remont budynków użyteczności publicznej (Aquaparku- budowa zakończona w 2010 r.,, Sali Widowiskowo-Teatralnej -w budowie, remont zraz z przebudową budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach),
 • poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II (zakup 15 autobusów przystosowanych do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych, - wybudowanie 9 nowych zatok autobusowych oraz modernizację 15 istniejących zatok, zakup i montaż 24 wiat przystankowych,  wdrożenie systemu zarządzania komunikacją miejską, w tym instalacja 10 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, zakup pojazdu pomocy technicznej,  zakup pojazdu wsparcia logistycznego).   
 • projekty promocyjne edukacyjne
 • projekty związane z ochroną środowiska - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego  w Suwałkach,
 • projekty związane z modernizacją infrastruktury miejskiej - Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I i II

Modernizacja dróg w Suwałkach możliwa była dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej:

Dzięki dofinansowaniom unijnym możliwa jest modernizacja dróg

Modernizacja Stadionu Miejskiego także była współfinansowana ze środków unijnych:

Nowoczesny Stadion Miejski w Suwałkach

 

IGN: Przebudowa głównych placów, rynków i deptaków, remonty, powstawanie nowych obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych - to czynności służące rozwojowi miasta. Jakie korzyści płyną z tych działań dla mieszkańców miasta? Czy mieszkańcy miasta dostrzegają i doceniają zaistniałe zmiany?

Cz.R.: Wszystkie nasze  inwestycje są przemyślane, wydajemy przecież na nie pieniądze publiczne. Staramy się by nasze miasto było przyjazne dla mieszkańców, ale też dla naszych gości - turystów. Inwestycje miejskie przyciągają także inwestorów komercyjnych. W ostatnich dwóch latach powstało Centrum  handlowo-rozrywkowe „Plaza" ,  swoje obiekty handlowe uruchomiły takie sieci, jak OBI i TESCO. Realizowane są inwestycje prywatne, poprawiające  bazę turystyczną -aktualnie w mieście budowane są cztery hotele.  Inwestycje sprzyjają rozwojowi naszego miasta, staje się ono kompletne, ma bogatą ofertę kulturalną i sportową. Mieszkańcy to dostrzegają i doceniają ten pozytywny kierunek zmian.  Inwestycje zmieniają wizualnie miasto, poprawiają jego zagospodarowanie i myślę, że to są wszystkie inwestycje, które czynią Suwałki miastem nowoczesnym, miastem otwartym. I na pewno  wpływają na poprawę życia mieszkańców. Nasze inwestycje w poprawę infrastruktury kulturalnej, sportowej i społecznej, niestety nie są w stanie same się finansować. Nie są to inwestycje komercyjne. Nigdy też by ich nie było, gdyby nie możliwości, jakie daje nam Unia Europejska. Niestety, do obiektów kultury, do obiektów sportowych trzeba dokładać środki finansowe z budżetu. Miasto stać na nie. Jeżeli chcemy dalszego rozwoju miasta, chcemy, aby to miasto było atrakcyjne chociażby pod względem turystycznym, to tego typu obiekty musiały powstać. Czynią to wszystkie samorządy i tam, gdzie jest tylko możliwość, wykorzystują te szanse, które przed nami otworzyła Unia Europejska.

W mieście powstają miejsca atrakcyjne zarówno dla mieszkańców Suwałk, jak i dla turystów. Takim miejscem z pewnością będzie budowana właśnie Sala Koncertowo-Teatralna:

Sala Koncertowo-Teatralna w Suwałkach

Inną atrakcją w mieście jest tutejszy Aquapark:

Aquapark Suwałki

 

IGN: Czy miasto dysponuje terenami inwestycyjnymi pod duże średnie  inwestycje usługowo-przemysłowe? Jeżeli tak, to co to są za tereny? Jakie są oczekiwania ze strony miasta co do przyszłych inwestorów?

Cz.R.: Odpowiadając przewrotnie na to pytanie: bylibyśmy zadowoleni z przybycia każdego dużego inwestora strategicznego z dużego koncernu. Ale jesteśmy realistami.  Jak spotykamy się w różnych gremiach i rozmawiamy na temat lokowania  działalności gospodarczej, szczególnie przez firmy zewnętrzne w Suwałkach, to jest podnoszony jeden mankament - trudność z dostępem. Nie ma drogi ekspresowej, szybkiej kolei  ani lotniska. Mamy za  to takie walory, jak tania siła robocza, w porównaniu do innych, większych miast. Grunty są tanie, ale z drugiej strony - nie ma dużego rynku zbytu. Czyli materiał, surowiec trzeba tutaj dowieźć , następnie  wyrób wyprodukować, później z kolei -transportować tam, gdzie się go sprzedaje. To są koszty, który każdy poważny przedsiębiorca bierze pod uwagę przy lokalizacji swojej firmy. Próbujemy przygotowywać pod potrzeby przedsiębiorców wszystko to, co możemy. Teraz zmieniamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, cały dokument strategiczny dotyczący rozwoju przestrzennego naszego miasta. Ponadto ważna jest kwestia zwolnień podatkowych - aktualnie funkcjonuje uchwała o zwolnieniu de minimis dotycząca podatków od nieruchomości na nowe inwestycje. Jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne pod duże i średnie inwestycje usługowo-handlowe położone w granicach miasta  to oferta jest bogata. W Suwałkach od 15 lat funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna, która dysponuje terenami inwestycyjnymi o powierzchni ok. 45 ha. Miasto Suwałki ma do zbycia od ręki 3 działki o powierzchni powyżej hektara - dwie w Dubowie i jedną położoną przy ul. Hubala. Znakomicie położone tereny inwestycyjne przy drodze krajowej nr 8 posiada Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. Preferowani są tu inwestorzy stosujący innowacyjne technologie. Park posiada do zbycia tereny inwestycyjne  o powierzchni ok. 5 ha.

 

IGN: Dziękujemy za rozmowę.

 

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.