Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Rozmowa z ... | Wywiady z prezydentami miast | WYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA TORUNIA

WYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA TORUNIA

Instytut Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził rozmowę z Prezydentem Miasta Torunia. Rozmawialiśmy o komforcie życia w Toruniu, najważniejszych inwestycjach związanych z nieruchomościami i o polityce mieszkaniowej.

Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia:

Prezydent Miasta Torunia

IGN: Jakie czynności podjęto w Toruniu w ostatnich latach, aby podnieść standard życia mieszkańców?

Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia: O jakość życia w Toruniu zapytaliśmy dwa lata temu wprost samych mieszkańców. Według 96 procent torunian gród Kopernika to najlepsze miasto do życia.  W tej klasyfikacji wyprzedziła nas w Polsce jedynie Gdynia. Ten wynik w zasadzie wyjaśnia przyczyny wzrostu standardu życia w Toruniu w ostatnich latach. Ale Toruń ciężko na to zapracował. U podstaw naszego sukcesu leżą trzy strategiczne zjawiska: świetna kondycja wielu toruńskich firm, związana z tym i zachęcająca biznes siła nabywcza mieszkańców oraz ponadprzeciętne nakłady inwestycyjne samorządu wsparte w ostatnich latach przez fundusze unijne. Od 2006 do 2011 r. roczne nakłady na inwestycje w Toruniu wzrosły z  kwoty 183 mln zł do 400 mln zł, a więc ponad dwukrotnie.Wspieramy biznes dający pracę torunianom, z odnowionej starówki uczyniliśmy salon Torunia przyciągający 1,6 mln turystów rocznie, animujemy bogate życie kulturalne i sportowe, budujemy z miejskich pieniędzy ponad sto mieszkań rocznie dla ubogich rodzin, modernizujemy kolejne placówki oświatowe: szkoła po szkole.

Przykład modernizacji placówek oświatowych w Toruniu:

Toruń stawia na modernizację szkół

W tym roku otwarta została Autostrada Bursztynowa z Torunia do Gdańska, z którą miasto zostało połączone nowoczesnym dojazdem, wybudowaliśmy Centrum Sztuki Współczesnej i Motoarenę Toruń - największy i najlepszy stadion żużlowy na świecie, na gęsto zurbanizowanych osiedlach powstały nowe szkoły, skanalizowaliśmy cały Toruń, zapewniliśmy wyborną jakość wody pitnej w mieście, stworzyliśmy nowoczesny system gospodarki odpadami, trwa wielka modernizacja układu drogowego w Toruniu, w tym budowa dziesiątków uliczek osiedlowych, ale także inwestycja stulecia: budowa nowego mostu drogowego przez Wisłę. To są przedsięwzięcia, które zapewniły wzrost standardu życia w Toruniu.

Motoarena Toruń:

Motoarena Toruń

Budowa mostu drogowego przez Wisłę:

 Budowa mostu drogowego przez Wisłę

IGN: Które z przeprowadzonych w Toruniu inwestycji związanych m.in. z nieruchomościami ocenia Pan jako najważniejsze na przestrzeni minionych lat i dlaczego?

M.Z.: W północnej części Torunia znajduje się olbrzymi teren nazywany JAR-em. Niegdyś było to miejsce stacjonowania wojsk radzieckich. Uchwaliliśmy już jednak plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i przeprowadziliśmy z powodzeniem pierwsze przetargi na sprzedaż ziemi - we wrześniu 2011 roku 2,5 hektara zbyliśmy pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną za ponad 6,2 mln zł! Było to możliwe dzięki podjętemu przez miasto projektowi uzbrojenia tego terenu. Ale oprócz tego dla toruńskiego rynku nieruchomości - tak pierwotnego, jak i wtórnego - pobudzające okazały się: program budowy ponad stu mieszkań komunalnych rocznie, wspieranie inwestycji mieszkaniowych gminnej spółki Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego, współpraca miasta z wszystkimi deweloperami działającymi w mieście, decyzje o lokalizacji sporych osiedli mieszkaniowych m.in. na Podgórzu czy przy ul. Olsztyńskiej i Sobieskiego. W zgodnej opinii rzeczoznawców lokalny rynek nieruchomości zwłaszcza w lewobrzeżnej części Torunia otrzyma wkrótce silny impuls po oddaniu do użytku nowego mostu drogowego. Most już powstaje, po jego otwarciu latem 2013 r. komunikacja między częściami Torunia, położonymi po obu stronach Wisły, przestanie być problemem.

IGN: Jaki obszar polityki mieszkaniowej jest obecnie najbardziej problemowy? Co wydaje się problemem nie do pokonania i jak należałoby z tym walczyć?

M.Z.: Dwustutysięczny Toruń zajmuje obszar 116 km kw. Powoli dochodzimy do granicy pełnego wykorzystania obszaru miasta, w tym pod cele mieszkaniowe. Mamy w zasadzie jeszcze jeden zwarty, ale za to duży i bardzo atrakcyjny teren, na którym powstaną w najbliższym czasie setki mieszkań: jest to wspomniany JAR. Deweloperzy skutecznie znajdą zapewne każdy wolny teren i będą próbowali postawić na nim domy. A potem będzie nam po prostu ciasno i będziemy odczuwać głód ziemi pod budownictwo mieszkaniowe. Tak więc najbardziej problemowym zjawiskiem w polityce mieszkaniowej będą ograniczone zasoby terenu. Jednym z wyjść z tego stanu rzeczy są podjęte przez miasto zabiegi o przekazanie dla celów cywilnych części terenów zajmowanych w południowej części Torunia przez Wojsko Polskie.

IGN: Czy w ostatnich latach wykonywane były w Toruniu jakieś prace termomodernizacyjne na zarządzanym zasobie nieruchomości? Jakie to były działania oraz wydatkowane fundusze?

M.Z.: Ciepło należy do towarów, które w Polsce drożeją relatywnie najbardziej. Jego oszczędzanie jest koniecznością, dlatego decydując się na wydanie w latach 2007-2011 na inwestycje gminy ponad 1,4 mld zł, postanowiliśmy w Toruniu podjąć się wielu ambitnych projektów termomodernizacyjnych. Przeprowadzono je głównie na obiektach oświatowych i kulturalnych, zabytkach oraz w Szpitalu Miejskim. Na ocieplenie placówek oświatowych w latach 2006-2008 zdobyliśmy 2 mln zł unijnej dotacji. W 2008 r. wydaliśmy na ten cel 3,2 mln zł, rok później - 7,1 mln zł, dwa  i trzy lata później - odpowiednio po 7 mln zł. Docelowo chcemy ocieplić wszystkie placówki starsze i wykonane w technologii wielkiej płyty. Ciekawym zadaniem była zakończona sukcesem termomodernizacja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Prace ociepleniowe prowadziliśmy również na rozpoznawalnych w całej Polsce toruńskich zabytkach: w Ratuszu Staromiejskim, Kamienicy pod Gwiazdą i Domu Eskenów. Wpisaliśmy je m.in. w unijny projekt „Toruń - Hanza nad Wisłą".

IGN: Czy Toruń korzystał ze środków unijnych, jeśli tak, to w jakim obszarze? Jakie to były nakłady inwestycyjne?

M.Z.: Toruń akcesję wykorzystał perfekcyjnie, bo wcześnie zaczęliśmy wdrażać duże i kosztowne projekty. Od lat należymy do liderów w pozyskiwaniu funduszy europejskich. W rankingu „Gazety Prawnej" z października 2009 r. Toruń zajął pierwsze miejsce wśród samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w pozyskiwaniu środków unijnych w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013. W rankingu „Rzeczpospolitej" z marca 2010 r. Toruń zajął 12. miejsce wśród miast na prawach powiatu w pozyskiwaniu funduszy unijnych w nowym okresie programowania - wartość dotacji z umów o dofinansowanie podpisanych do końca 2009 r. wyniosła 2.331 zł na 1 mieszkańca Torunia. W opublikowanym w lipcu 2010 r. rankingu „Rzeczpospolitej" Toruń jeszcze poprawił swoją pozycję w tej klasyfikacji, zajmując siódmą lokatę. Na projekt dokończenia kanalizacji całego Torunia i modernizację stacji uzdatniania wody otrzymaliśmy z Funduszu Spójności 162 mln zł przy koszcie całości 359 mln zł. Pijemy dzięki temu smaczną wodę, Toruń nie zatruwa już wód Wisły, a w setkach domów przestano korzystać z uciążliwych szamb. Dzięki unijnemu wsparciu w Toruniu powstała nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi: wartość - 70 mln zł, dotacja unijna - 43,3 mln zł. Na sześć projektów infrastrukturalnych, wartych łącznie 105,5 mln zł, zdobyliśmy prawie 61 mln zł dotacji; były to: budowa Centrum Sztuki Współczesnej, monitoring wizyjny zespołu staromiejskiego, rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego, modernizacja Teatru "Baj Pomorski", odnowa infrastruktury transportu publicznego i budowa Trasy Średnicowej Podgórza. Natomiast z obecnie realizowanych z unijnym wsparciem inwestycji największa jest budowa nowego mostu drogowego przez Wisłę. Budowa toruńskiej przeprawy to również największa inwestycja mostowa w Polsce, której koszt wyniesie około 700 mln zł. Unijne wsparcie tej strategicznej dla Torunia, ale także dla Polski inwestycji wyniesie 327 mln zł.

Miasto dobrze wykorzystuje środki unijne:

Toruń dobrze wykorzystuje dotacje unijne

 

IGN: Dziękujemy za rozmowę.

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.