Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Rozmowa z ... | Wywiady z prezydentami miast | WYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA SOSNOWCA

WYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA SOSNOWCA

Instytut Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził rozmowę z Prezydentem Miasta Sosnowca. Pan Prezydent Kazimierz Górski opowiedział nam o licznych terenach inwestycyjnych oraz o tym, jak rozsądnie wykorzystać dotacje unijne. Pan Prezydent mówił też o tym, co miasto robi dla dobra mieszkańców.

 

Prezydent Miasta Sosnowca

Instytut Gospodarki Nieruchomościami: W dobie szerokiego dostępu do wiedzy i informacji istnieje wiele możliwości na ulepszenie oferowanych usług dla mieszkańców miasta. Jakie strategie w działalności miasta służą poprawie obsługi  mieszkańców?

Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Sosnowca: Miasto korzysta z programów unijnych w tym zakresie. Pierwszy z nich to projekt budowy internetowej sieci szerokopasmowej. W Sosnowcu powstanie ok. 74 km światłowodów oraz blisko 40 hot spotów. Do sieci zostaną podłączone wszystkie placówki oświatowe oraz najważniejsze instytucje publiczne. Drugim projektem unijnym jest budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej. W jedną całość zostaną połączone informatyczne bazy danych:  ewidencji gruntów i budynków, planowania przestrzennego i architektury, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, ekologii i rolnictwa, ochrony środowiska, działalności gospodarczej na terenie miasta, systemu podatkowego, inwestycji miejskich, mapy zasadniczej i topograficznej, ortofomapy.  Projekt ten dostarczy użytkownikom narzędzi ułatwiających dostęp do informacji o przestrzeni, jak i analiz zintegrowanych informacji pochodzących z wielu źródeł. Poszerzy również zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Sosnowcu

 

IGN: Jakie są podstawowe wartości, którymi kieruje się Państwa Gmina? Jakie główne cele przyświecają Gminie?

K.G: Pierwszym i najważniejszym celem dla gminy jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców, aby tworzyli dla mieszkańców miejsca pracy. Temu służą największe inwestycje w ostatnich latach. Budowa Gospodarczej Bramy Śląska oraz Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Miasta stara się je przeprowadzać na zrewitalizowanych terenach przemysłowych. Drugą ważną sprawą dla Gminy jest organizacja oświaty na jej terenie. Pochłania ona lwią część budżetu miejskiego. Szkoda, że w obliczu nadchodzących niżów czy wyżów demograficznych Ministerstwo Edukacji nie koordynuje jej w poszczególnych gminach. Pozostałe zadania na trzeci miejscu są w zasadzie sobie równoważne. Należą do nich: służba zdrowia, pomoc społeczna, komunikacja publiczna, gospodarka przestrzenna itp. Wszystko to pokazuje jak wiele zadań stoi przed gminami. Dlatego też często się mówi: „Polska samorządem stoi".

 

IGN: Czy miasto dysponuje terenami inwestycyjnymi pod duże i średnie inwestycje usługowo-przemysłowe? Jeśli tak, to co to są za tereny? Jakie są oczekiwania ze strony miasta co do przyszłych inwestorów?

K.G: Sosnowiec w swojej bogatej ofercie inwestycyjnej posiada, aż 17 propozycji inwestycyjnych, które opracowaliśmy w ramach projektu „Sosnowiec - miasto dobrych inwestycji". Projekt ten realizujemy przy współfinansowaniu ze środków unijnych a konkretnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Śląskiego.  Dzięki  pozyskaniu przez miasto na ten cel środków z RPO dysponujemy profesjonalnie  opracowanymi kartami ofertowymi. Oferty te, wśród których znajdują się również tereny pod duże i średnie inwestycje usługowo-przemysłowe, po raz pierwszy zaprezentowaliśmy podczas tegorocznych targów nieruchomości MAPIC w Cannes oraz  podczas targów krajowych GMINA w Poznaniu. Na szczególną uwagę zasługują:

 • - oferta bazy usługo - przemysłowej w rej. Ul. Watta (ok. 47 ha)
 • - oferta bazy usługowej w rejonie Maczki - Bór przy ul. Inwestycyjnej ( dwa tereny po
    1 ha oraz jeden ok. 9,6 ha)
 • - oferta bazy usługowo - produkcyjnej w rejonie ul. Kombajnistów (teren jest  
    laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na Medal 2010 o pow. 2,5 ha)
 • - oferta bazy usługowo - produkcyjnej w rejonie Klimontów (4,9 ha)
 • - oferta bazy usługowo - produkcyjnej w rejonie ul. Szymanowskiego (7,2 ha)
 • - oferta bazy usługowo - produkcyjnej w rejonie ul. Dmowskiego (1,1 ha)
 • - oferta budynku usługowego oraz budynku produkcyjno - badawczego
    w Sosnowieckim Parku Naukowo - Technologicznym.

Właśnie z uwagi na powstający Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny,  miasto szczególnie zainteresowane jest innowacyjnymi firmami m.in. z takich branż jak: IT, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, elektronika itp. Ponadto biorąc pod uwagę targowy potencjał Sosnowca i lokalizację na jego obszarze Centrum Targowo - Wystawienniczego EXPO Silesia miasto otwarte jest również na inwestorów z branży hotelowej oraz turystyki biznesowej. Z tego powodu,  w rozszerzonym wachlarzu ofert inwestycyjnych miasta znajdują się także propozycje pod tego rodzaju działalność.

 

IGN: Czy miasto korzystało ze środków unijnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze? Jakie to były nakłady inwestycyjne?

K.G: Nasze miasto od wielu lat jest aktywnym beneficjentem środków unijnych, które pozyskuje na realizację zadań zarówno ze sfery usług jak i inwestycji. Już w okresie przedakcesyjnym udało nam się pozyskać ponad 68 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na rewitalizacją terenów poprzemysłowych i nadanie im  nowych funkcji. Dzięki czemu możliwe było  odzyskanie terenów inwestycyjnych i ulokowanie na nich zakładów produkcyjnych, które obecnie dają zatrudnienie wielu mieszkańcom naszego miasta. Jeśli chodzi o nowy okres programowania udało nam  się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 94mln natomiast z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ponad 64mln zł. Spośród inwestycji zrealizowanych z tych środków chciałbym szczególną uwagę  zwrócić na kilka projektów, które są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju i bieżącego funkcjonowania naszego miasta. W związku z tym, iż od wielu lat nasz samorząd szczególną uwagę poświęca zagadnieniom związanym z ekologią  i ochroną środowiska oraz aby spełnić polskie jak i europejskie przepisy związane z gospodarką odpadami przystąpiliśmy do projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu". Zadanie to obejmuje realizację obiektów i urządzeń technicznych, mających na celu  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Sosnowca. Innym bardzo istotnym przedsięwzięciem dla mieszkańców nie tylko naszego miasta ale również ościennych gmin był zakup 72 sztuk autobusów niskopodłogowych dla PKM sp. z o.o. w Sosnowcu. Inwestycja ta w znaczącym stopniu poprawiła jakoś oferowanych usług z  zakresu transportu publicznego. Nie zaniedbujemy również sfery edukacji, która jest jednym z podstawowych czynników rozwoju miasta. Dlatego też sześć instytutów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego znalazło siedzibę w nowym gmachu uczelni w Sosnowcu. Pięciokondygnacyjny budynek ma ponad 9,5 tys. m kwadratowych powierzchni. Korzysta z niego ponad trzy tysiące studentów i 200 pracowników, którzy mają do dyspozycji 700 stanowisk z dostępem do szerokopasmowej sieci szybkiego przesyłu danych. Sosnowiec to również miasto nowych technologii czego dowodem jest powstający przy udziale środków unijnych Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny (SPNT). Głównym zadaniem SPNT jest zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej i dostępu do innowacji m.in. poprzez: przygotowanie odpowiednich dla ich potrzeb budynków i pomieszczeń, a także terenów wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz utworzenie platformy przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Można więc powiedzieć, że główna misją SPNT jest przyciągnięcie do Sosnowca przedsiębiorców wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, jak również pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w stosowanych technologiach produkcji i unowocześniania wyrobów oraz usług oferowanych na rynku. W naszym mieście realizowany jest także projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec", który obejmuje budowę sieci publicznej dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze Gminy Sosnowiec. Jest realizowany w ramach szerszego przedsięwzięcia pn. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim, którego Gmina Sosnowiec jest partnerem przewodnim. Wymienione powyżej projekty stanowią jedynie część przedsięwzięć, które na przestrzeni ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy dzięki unijnemu wsparciu.
Mam nadzieję, że nowy okres programowania nie będzie dla Sosnowca gorszy i podobnie jak w minionym okresie uda nam się pozyskać fundusze na dofinansowanie szeregu bieżących jak i nowych inwestycji.

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.