Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Oferta | Opracowania dla gmin | Strategia mieszkalnictwa dla gminy/miasta

Strategia mieszkalnictwa dla gminy/miasta

Strategia to plan działania. Określa ona nie tylko założenia i politykę, jaka ma być realizowana, aby te założenia osiągnąć, lecz także potrzebne środki, czas, w którym są one potrzebne oraz osoby odpowiedzialne za realizację określonych programów czy przedsięwzięć. Strategia Mieszkalnictwa stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta. Ponieważ projekty w ramach Strategii Mieszkalnictwa są finansowane ze środków budżetowych, władze muszą określić miejsce sektora mieszkaniowego wśród swoich priorytetów. Wpływa to bezpośrednio na wysokość środków przyznanych na te projekty i musi być uwzględnione w planie. Sytuacja zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i w innych sektorach będzie ulegać ciągłym zmianom. Może na przykład pojawić się konieczność zaspokojenia nieprzewidzianych potrzeb. W takiej sytuacji Strategia będzie wymagała aktualizacji. Skoro Strategia Mieszkalnictwa ma mieć charakter dynamiczny, musi zawierać sposoby kontroli skuteczności i efektywności jej realizacji. 
Konieczność skategoryzowania potrzeb mieszkaniowych i sposobów ich zaspokajania wynika z trudnej sytuacji lokalnego mieszkalnictwa. Według szacunków, niedobór mieszkań w Polsce wynosi ok. 1,8 miliona nowych mieszkań. Równocześnie, poziom czynszów za mieszkania wynajmowane od Gmin/Miast, zakładów pracy, spółdzielni mieszkaniowych oraz w zasobach prywatnych jest niski i przeciętnie wynosi on ok. 1,5% - 1,8% kosztów odtworzenia rocznie, co uniemożliwia prawidłową eksploatację oraz remontowanie dekapitalizujących się zasobów mieszkaniowych.
Wobec zmieniającego się postrzegania lokalnego mieszkalnictwa w Polsce, od niedawna funkcjonującego jednocześnie na zasadach rynkowych i w sektorze publicznym, władze samorządowe stają przed decyzją inicjowania i podtrzymywania bardziej efektywnych strategicznych procesów zmian angażujących odbiorców usług mieszkaniowych, kluczowych partnerów instytucjonalnych i społeczność lokalną, aby wyjść naprzeciw jej potrzebom.
Niezbędnym krokiem podjętym przez władze gminy, do zdiagnozowania i późniejszej poprawy sytuacji mieszkaniowej, jest przygotowanie Strategii Mieszkalnictwa i związanego z nią programu działania. Strategia Mieszkalnictwa umożliwia prowadzenie systematycznych analiz i dokonywanie ocen stanu istniejącego, rozpoznawania zadań, które trzeba przedsięwziąć dla jego poprawy oraz określanie dostępnych środków i możliwości. Powinna ona zatem zakładać chęć i zdolności sektora prywatnego do angażowania się w formułowanie strategii. Ponieważ nie obejmuje ona wszystkich w taki sam sposób, niektóre kierunki polityki mogą mieć szczególne znaczenie jedynie dla pewnych grup, np. mieszkańców danego osiedla. Poszczególne grupy powinny więc być angażowane w procesy decyzyjne, by później były bardziej pozytywnie nastawione do wprowadzanych zmian. Polityka mieszkaniowa gmin ma obowiązek uwzględniać nie tylko bieżące potrzeby mieszkaniowe, możliwości ekonomiczne własnego budżetu i lokalnej grupy społecznej, ale powinna również uwzględniać przewidywane procesy rozwoju gospodarczego gminy. Jednym z ważniejszych czynników poprawy lokalnej sytuacji mieszkalnictwa jest stymulowanie rozwoju gospodarczego.
Eksperci Instytutu Gospodarki Nieruchomościami przekonują każdorazowo, że decyzje, które dotyczą określenia kierunków rozwoju mieszkalnictwa i podejmowanych w tej mierze konkretnych działań muszą się opierać nie tylko na dobrym rozeznaniu lokalnej sytuacji mieszkaniowej i rynku mieszkaniowego, ale także otoczenia społeczno-ekonomicznego. Przy tworzeniu i wdrażaniu w życie Strategii Mieszkaniowych, uwzględniać należy różne przepisy, nie omijając przy tym tych, które z pozoru nie mają z mieszkalnictwem bezpośredniego związku. Strategia Mieszkalnictwa Gminy/Miasta powinna uwzględniać specyficzne wymagania, które stawiane są gminie jako osobie samorządowej, gospodarującej mieniem publicznym i wykonującej zadania publiczne.
Strategia Mieszkalnictwa obejmuję m.in.:

 1. Cele i zadania polityki mieszkaniowej samorządów lokalnych a odpowiedzialność państwa za rozwój mieszkalnictwa,
  - akty prawne i ustawodawstwo
 2. Rola Gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych swych mieszkańców
 3. Gmina w procesie rozwoju
  - opłaty,
  - podatki
  - ulgi
 4. Sytuacja mieszkaniowa w gminie – fakty i prognozy
  - istniejące zasoby i warunki mieszkaniowe
  - własność
  - standardy mieszkaniowe, wiek i stan techniczny
  - tendencje rozwojowe ostatnich lat (nowe budownictwo mieszkaniowe, migracja ludności, i rotacja mieszkań w zasobie gminy, standardy nowych mieszkań)
  - rozkład terenów i zasobów mieszkaniowych w obszarze miasta, infrastruktura techniczna
 5. Prognozy rozwoju mieszkalnictwa
   - potrzeby mieszkaniowe
  - polityka symulacji popytu mieszkaniowego
 6. Strategia mieszkalnictwa – cele, kierunki, środki
   - strategiczne cele mieszkaniowe
  - polityka symulacji popytu mieszkaniowego
 7. Analiza możliwości rozwoju mieszkalnictwa w gminie (analiza SWOT)
 8. Gmina jako animator
   - stymulowanie rozwoju mieszkalnictwa własnościowego 
   - stymulowanie rozwoju mieszkalnictwa czynszowego
  - inne inicjatywy
 9. Gmina jako właściciel i zarządca
   - zasoby mieszkaniowe w zarządzie gminy
  - cele dotyczące zasobów mieszkaniowych gminy
  - zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy
 10. Opracowania szczegółowe wybranej strategii (zawartość merytoryczna)
 11. Mechanizmy i procedury realizacji strategii
  - finansowanie
  - koszty realizacji strategii
  - źródła finansowania
  - mechanizmy finansowania
 12. Tereny budowlane, uzbrojenie
  - potrzeby terenowe
  - dostępność terenów
  - gospodarka terenami na cele mieszkaniowe
 13. System wdrażania strategii z podziałem na etapy
 14. Sposoby monitorowania i komunikacji społecznej
 15. Podsumowania i wnioski. 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.