Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Oferta | Opracowania dla gmin | Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy/Miasta

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy/Miasta

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy/Miasta jest jednym z podstawowych dokumentów świadczących o uporządkowaniu sfery mieszkaniowej na terenie Gminy/Miasta. Dokument ten jest pomocny przy ubieganiu się o środki pomocowe z UE (rewitalizacja starówek miejskich, rewitalizacja terenów przemysłowych i zdekapitalizowanych, termomodernizacja, uzbrojenie w infrastrukturę i inne).

Wyniki kontroli urzędów miast i gmin w zakresie gospodarki własnymi zasobami mieszkaniowymi przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, wskazują na fakt, że większość gmin nadal nie posiada Wieloletnich Programów Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Gminy, a także uchwalanych na podstawie ustawy „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego" zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin. 
Ustawa ta określa, że Wieloletni Program Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Gminy powinien być opracowany co najmniej na pięć kolejnych lat i powinien obejmować m.in.:

 

 1. Prognozę wielkości oraz stan techniczny zasobu - na stan zasobów mieszkaniowych ma wpływ szereg czynników m.in.: naturalny ubytek lokali mieszkalnych, przyjęty do realizacji wariant programu remontowego, realizowany w praktyce program prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych.
 2. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji - opracowywanie i przyjęcie programu remontowego powinno być jednym z priorytetowych zadań. Pozwala on zahamować dalszą dekapitalizację majątku komunalnego i wspólnot mieszkaniowych, a w dłuższym horyzoncie czasowym poprawia standard zasobów mieszkaniowych. Z informacji uzyskiwanych w gminach wynika, ze w ramach programu remontowego należy w pierwszej kolejności zrealizować następujący rzeczowy zakres robót:
  - remonty dachów i rynien, elewacji i roboty termomodernizacyjne budynków,
  - izolacje poziome,
  - stolarkę okien, drzwi i bram,
  - remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  - remonty instalacji centralnego ogrzewania,
  - wymianę instalacji elektrycznej,
  - roboty zduńskie.
 3. Planowaną sprzedaż lokali - cele strategiczne wytyczone przez program prywatyzacji lokali powinny przede wszystkim:
  - realizować wieloletnią politykę prywatyzacyjną w odniesieniu do gminnych zasobów mieszkaniowych;
  - tworzyć warunki umożliwiające dostęp do mieszkań o określonym standardzie i po cenach dostępnych dla kreślonych grup gospodarstw domowych,
  - wpływać na poprawę jakości zarówno zasobu mieszkaniowego, jak i usługi mieszkaniowej, oferowanej użytkownikom lokali.
 4. Zasady polityki czynszowej - program reformowania czynszów jest jednym z kluczowych zagadnień w zakresie gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi. Bez podnoszenia czynszów za mieszkania do poziomu, który pozwoli na pokrycie pełnych kosztów ich utrzymania , gmina będzie narażona na dalszą degradację swoich zasobów mieszkaniowych. Stopniowe urealnianie opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych będzie jednocześnie stwarzać korzystniejsze warunki dla prywatnego sektora mieszkań, funkcjonującego w ramach tych zasobów. Ustawodawca zalecił zróżnicowanie stawki czynszu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających, a w szczególności:
  - położenia budynku w mieście, 
  - położenia lokalu w budynku, 
  - ogólnego stanu technicznego budynku.
 5. Sposób i zasady zarządzania zasobami oraz przewidywane zmiany w tym zakresie - restrukturyzacja zarządzania nieruchomościami to ogół działań podejmowanych przez władze samorządowe oraz ich jednostki organizacyjne, zarządzające gminnym zasobem lokalowym, w celu dostosowania usługi do wymogów gospodarki rynkowej. Odnosi się ona zatem do dwóch generalnych obszarów: stosunków między gminą jako właścicielem zasobu a jego najemcami oraz stosunków pomiędzy przedsiębiorcami a ich klientami, czyli użytkownikami nieruchomości (właścicielami i najemcami).
 6. Program wydatków finansowych - w pierwszej kolejności powinien podjąć próbę określenia przewidywanej wysokości i struktury kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Z tego też względu propozycje związane z tym programem odnoszą się do kosztów w podziale na: koszty eksploatacji - koszty wody, kanalizacji, wywozu nieczystości, administracji i ogólne, utrzymania czystości oraz koszty technicznego utrzymania - związane z nakładami na konserwację i naprawy bieżące, remonty gruntowne i modernizację.
 7. Źródła finansowania wydatków - rozmiary środków finansowych, wpływających na poziom utrzymania zasobów mieszkaniowych gmin, zależą przede wszystkim od:
  - standardu posiadanych zasobów mieszkaniowych, 
  - proporcji lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w eksploatowanych zasobach, 
  - przyjętych stawek opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 8. Inne działania usprawniające gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy - Program informacyjny - ma on na celu zmniejszenie deficytu informacji na temat przyjętej i realizowanej polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym oraz spowodowanie zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.