Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytania



Strona główna | Forum | VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji

VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji

W dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Sosnowcu odbyło się VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji.

Współorganizatorem Forum był Instytut Gospodarki Nieruchomościami oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

Forum zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Tematem VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji była sytuacja mieszkaniowa postrzegana jako bariera rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy kraju, regionów i społeczności lokalnych oraz wynikające z tego wyzwania dla Rządu i dla miast.

 

Ze strony Instytutu Gospodarki Nieruchomościami referaty przedłożyli:

1. Arkadiusz Borek – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Referat nr 1: Pozabudżetowe instrumenty finansowo – organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

Referat nr 2: Partnerstwo Publiczno – Prywatne w mieszkalnictwie – przykład Miasta Bolesławiec

 

2. dr Radosław Cyran – Ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Referat: Budownictwo socjalne i mieszkania chronione

 

3. Hanna Skoczylas – Ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Referat: Mieszkania dla ludzi starszych jako problem miejskiej polityki mieszkaniowej

 

4. Monika Kramek – Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Referat: Raport na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce 

 

5. Dariusz Jeziorski – Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Referat: Instrumenty prywatnego rynku finansowego na rzecz rozwoju sektora mieszkalnictwa

 

Oprócz ekspertów Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na Forum wystąpili również:

6. Ewa Bartosik

Referat: Mieszkalnictwo w Polsce – bariery i wyzwania rozwoju


7. Bogusław Białowąs

Referat: Budownictwo socjalne i mieszkania chronione

 

8. Jadwiga Dąbrowska

Referat: Program mieszkań wspomaganych w działalności towarzystw budownictwa społecznego – praktyka  Stargardzkiego TBS

 

9. Kazimierz Górski

Referat: Mieszkaniowe zadania gmin – stan formalny i faktyczny

 

10. Stanisław Kudroń

Referat: Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku – prezentacja programu rządowego

 

11. Maciej Lisicki

Referat: Najem mieszkań komunalnych, ochrona lokatorów jako uwarunkowania lokalnej polityki mieszkaniowej (prezentacja 1)

Referat: Najem mieszkań komunalnych, ochrona lokatorów jako uwarunkowania lokalnej polityki mieszkaniowej (prezentacja 2)

 

12. Zdzisław Słabkowicz

Referat: Przyszłość Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

13. Andrzej Tomal

Referat: Przykład działań mieszkaniowych Miasta Gliwice

 

14. Grzegorz Węcławowicz

Referat: Mieszkalnictwo barierą rozwoju społecznego i gospodarczego miast

 

15. Wiesław Źrebiec

Referat: Rola TBS w programowaniu i realizacji lokalnego programu rewitalizacji

 

Instytut Gospodarki Nieruchomościami, pragnie serdecznie podziękować za niezwykle merytoryczną współpracę ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Związkiem Miast Polskich, Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie oraz Urzędem Miasta w Sosnowcu.

 

Arkadiusz Borek


W dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Sosnowcu odbędzie się VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. Organizatorem Forum jest Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Instytutem Gospodarki Nieruchomościami. Tematem będzie sytuacja mieszkaniowa postrzegana jako bariera rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy kraju, regionu i społeczności lokalnych oraz wynikające z tego wyzwania dla Rządu i dla miast.

 

Forum odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego przy Alei Zwycięstwa 20

Program VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji :

 

Dzień I

11 kwietnia 2011 r. (poniedziałek)



9.00-10.00 Rejestracja, kawa i herbata

10.00-10.10 Powitanie - p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, p. Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

BLOK I: Mieszkalnictwo barierą rozwoju społeczno-gospodarczego

10.10-10.30 Raport na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce - p. Monika Kramek, Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach

10.30-10.50 Problematyka mieszkalnictwa w świetle „Diagnozy społecznej 2009" - p. dr Izabela Buchowicz, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Głowna Handlowa

10.50-11.10 Opinie Polaków o warunkach mieszkaniowych - p. prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa

11.10-11.30 Migracje Polaków - kierunki, motywacje, skutki - p. dr Agata Górny, Kierownik Zespołu Badawczego, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

11.30-11.50 Funkcje mieszkaniowe miast polskich - p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, Ekspert ds. rewitalizacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-13.10 Dyskusja panelowa: Mieszkalnictwo barierą rozwoju społeczno-gospodarczego

Moderator: p. Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej):
p. prof. dr hab. Marek Bryx, Prorektor ds. rozwoju, Szkoła Główna Handlowa
p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, Ekspert ds. rewitalizacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
p. Andrzej Porawski, Dyrektor biura Związku Miast Polskich
p. prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności, Polska Akademia Nauk

BLOK II: Rządowy program polityki mieszkaniowej

13.10-13.40 Strategia rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego - znaczenie z punktu widzenia kierunków rozwoju mieszkalnictwa - p. Michał Boni, Minister-Członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

13.40-14.10 Założenia krajowej polityki miejskiej - wymiar warunków mieszkaniowych - p. Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego / p. Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

14.10-14.40 Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku - prezentacja programu rządowego - p. Piotr Styczeń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

14.40-15.10 Obiad

15.10-16.10 Dyskusja panelowa: Diagnoza stanu mieszkalnictwa w Polsce a oferta programu polityki rządowej

Moderator: p. ...

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej):
p. dr Andrzej Bratkowski, b. Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa
p. dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Bank Gospodarstwa Krajowego
p. Piotr Mync, b. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Prezes Zarządu,
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
p. Mieczysław Podmokły, III Zastępca Prezydenta Tychów
p. dr inż. Władysław Rydzik, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

16.10-16.20 Propozycja deklaracji VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji w sprawie rządowego programu polityki mieszkaniowej - p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

BLOK III: Kierunki i dobre praktyki z zakresu polityki mieszkaniowej gmin

16.20-16.50 Mieszkaniowe zadania gmin - stan formalny i faktyczny - p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

16.50-17.20 Najem mieszkań komunalnych, ochrona lokatorów jako uwarunkowania lokalnej polityki mieszkaniowej - p. Maciej Lisicki, Zastępca Prezydenta Gdańska

17.20-17.30 Podsumowanie i zakończenie I Dnia VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji - p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

19.00 Kolacja
Miejsce: ...

Dzień II


12 kwietnia 2011 r. (wtorek)



9.00-9.30 Rejestracja, kawa i herbata

9.30-9.50 Przyszłość Towarzystw Budownictwa Społecznego - p. Zdzisław Słabkowicz, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej TBS

9.50-10.10 Program mieszkań wspomaganych w działalności towarzystw budownictwa społecznego - praktyka Stargardzkiego TBS - p. Jadwiga Dąbrowska, Wiceprezes Zarządu Stargardzkiego TBS

10.10-10.30 Lokalne pomysły, potencjały i bariery w realizacji programów budownictwa socjalnego - p. Marek Kaszuba, Prezes Zarządu, Tyskie TBS Sp. z o. o.

10.30-10.50 Rola TBS w programowaniu i realizacji lokalnego programu rewitalizacji - p. Wiesław Źrebiec, Prezes Żagańskiego TBS w Żaganiu

10.50-11.35 Budownictwo socjalne i mieszkania chronione:
- p. Stanisław Kudroń, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
- p. Bogusław Białowąs, Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych, Bank Gospodarstwa Krajowego
- p. dr Radosław Cyran, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11.35-11.40 Przyjęcie przez uczestników deklaracji VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji w sprawie rządowego programu polityki mieszkaniowej - p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.20 Programy mieszkaniowe w lokalnym programie rewitalizacji - p. Ewa Kipta, Wydział Kultury, Urząd Miasta Lublin, Członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji

12.20-12.40 Mieszkania dla ludzi starszych jako problem miejskiej polityki mieszkaniowej - p. Hanna Skoczylas, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

12.40-13.00 Przykład działań mieszkaniowych Miasta Gliwice - p. Andrzej Tomal, Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

13.00-13.20 Rybnik w programie ONZ „LIVING PRACTICES" - p. Ewa Ryszka, Zastępca Prezydenta Rybnika

13.20-13.50 Obiad

BLOK IV: Finansowe aspekty rozwoju mieszkalnictwa

13.50-14.10 Wpływy budżetowe z inwestycji mieszkaniowych - p. dr inż. Władysław Rydzik, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

14.10-14.30 Pozabudżetowe instrumenty finansowo-organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa - p. Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

14.30-14.50 Partnerstwo publiczno-prywatne w mieszkalnictwie - przykład Miasta Bolesławiec - p. Wiesław Ogrodnik, Zastępca Prezydenta Bolesławca

14.50-15.10 Instrumenty prywatnego rynku finansowego na rzecz rozwoju sektora mieszkalnictwa - p. Dariusz Jeziorski, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

15.10-15.20 Podsumowanie i zakończenie VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji - p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.