Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaZarządzanie ryzykiem

Studia organizowane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

pod patronatem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.

Czas trwania: 2 semestry (192 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:  soboty: 8.00 - 16.00,   niedziele: 8.00 - 16.00


OPŁATY

PROMOCJA DO 30 WRZEŚNIA 2012

Czesne: 4700 zł płatne w czterech ratach po 1175 zł.

Czesne 4230 zł płatne w czterech ratach po 1057,50 zł

Opłata rejestracyjna: 150 zł; Absolwenci GWSH: 0 złTermin składania dokumentów: od 1 czerwca do 30 września 2012

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

WIEDZA
Miarą ryzyka, jest kombinacja wielkości możliwej straty i wielkości prawdopodobieństwa poniesienia tej straty. Im większa jest możliwa strata i im większe jest prawdopodobieństwo jej poniesienia, tym bardziej ryzykowne jest dane zdarzenie lub działanie. Taka jest podstawowa definicja ryzyka.
Podejmowanie działań ryzykownych jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Gdy przedsiębiorca postanawia wprowadzić na rynek nowy produkt i angażuje w to przedsięwzięcie prawie wszystkie swoje zasoby finansowe, to podejmuje większe ryzyko niż ten właściciel firmy, który inwestuje w projekt tylko część posiadanego kapitału. Obaj jednak stają przed podjęciem ryzykownej decyzji i obaj  ponoszą ryzyko. Również w sytuacji, gdy przedsiębiorca wstrzymuje się od podejmowania działań leży w obszarze decyzji ryzykownych.
Znajomość mechanizmów podejmowania decyzji, umiejętność rozpoznawania i definiowania ryzyka w poszczególnych sytuacjach, umiejętność szacowania zysków i strat, oraz mechanizmy jakie uruchamiają się przed i po podjęciu decyzji, pozwalają na minimalizowanie ryzykownych zachowań przedsiębiorców, które zwykle oparte jest na rachunku ekonomicznym bez uwzględniania psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji. Obecnie obserwuje się na poziomie zarządzania przedsiębiorstwami wprowadzanie różnorakich systemów zarządzania jakością, projektami czy procesami. Ich programy opierają się min. O analizę SWOT, która w swej strukturze uwzględnia sytuacje zagrażające powodzeniu przedsięwzięciu oraz sytuacje korzystne dla przedsięwzięcia. Powodzenie takiego systemu zarządzania jednak, to nie tylko trzymanie się procedur realizacji planu, ale również umiejętność zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nieplanowanymi wydarzeniami mogącymi opóźnić, utrudnić czy wręcz spowodować całkowite niepowodzenie. Zarządzanie ryzykiem, jest podstawowym narzędziem planowania i przeciwdziałania skutkom niepowodzeń. Bez takiego zabezpieczenia przedsiębiorstwo postawione w obliczu realnego ryzyka ma tylko jedną drogę wyjścia- zarządzanie kryzysem, które jest radosną twórczością ratowania czego się da przed całkowitym pogrążeniem.

DLA KOGO ?
Grupa docelowa to osoby zaangażowane w projekt lub proces, kierownicy, dyrektorzy, prezesi, właściciele firm czy też osoby odpowiedzialne za stworzenie komórek zarządzania ryzykiem w instytucjach państwowych. Proponowany materiał nie jest kierowany do konkretnej branży, jego zakres i konstrukcja pozwala na swobodne korzystanie zarówno wśród producentów jak i usługodawców wielu branż.

PROFIL ABSOLWENTA
Po ukończeniu kierunku Zarządzania Ryzykiem, absolwent będzie przygotowany do utworzenia komórki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zebrania odpowiedniego zespołu, definiowania obszarów ryzyk w projektach i procesach, skutecznego motywowania zespołu do pracy nad prognozowaniem i wykrywaniem ryzyk, opracowywania planów zabezpieczania obszarów zdiagnozowanych jako ryzykowne oraz umiejętność wdrażania ich i kontrolowania. Nabędzie umiejętność stosowania technik i narzędzi w zarządzaniu ryzykiem, oraz ich odpowiedniego wykorzystania. Oprócz praktycznej umiejętności tworzenia zespołów zarządzania ryzykiem, będzie przygotowany do pełnienia roli doradcy czy koordynatora zewnętrznych grup ZR (auditing).

PROGRAM STUDIÓW

1.    Psychologia zarządzania i przywództwa 
Przywództwo - kiedy warto być przywódcą, praktyczne metody wzmacniania własnego potencjału przywódczego, jak budować autorytet, uwarunkowania oraz źródła autorytetu, budowanie własnej wiarygodności poprzez tworzenie wizji, style przewodzenia, styl kierowania, a umiejętność przekazywania zadań podwładnym, orientacja na pracowników, orientacja na zadanie, władza i jej źródła, skuteczność działań przywódczych

2.    Psychologia podejmowania decyzji 
Behawioralna teoria decyzji. Od modeli formalnych do teorii ograniczonej racjonalności, Ogólne wymiary decyzji. Wymiary decyzji w organizacjach, Miejsce podejmowania decyzji w ogólnej strukturze myślenia (myślenie inwencyjne i decyzyjne), Reguły decyzyjne, Cykle przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji. Heurystyki decyzji, Psychologiczne wymiary ryzyka

3.    Funkcjonowanie człowieka w warunkach ryzyka
Wpływ stresu na funkcjonowanie człowieka, funkcjonowanie w warunkach stresu i ekstremalnego stresu, biologiczne i psychologiczne determinanty sytuacji stresowej, osobowościowe i  temperamentalne uwarunkowania funkcjonowania człowieka, ryzykanci i odwaga. Sytuacyjne i indywidualne determinanty spostrzegania ryzyka. Konflikt.

4.    Czynniki ryzyka
Sytuacje pewne, niepewne i zagrażające, sytuacje kontrolowane i niekontrolowane,  poczucie sprawstwa, wyuczona bezradność. Kategoryzacja czynników ryzyka, metody wykrywania ryzyk, wykorzystanie narzędzi do wykrywania ryzyk, metody heurystyczne i wykorzystanie technik kreatywnych.

5.    Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
Podstawowe pojęcia, czym jest ryzyko, wyjaśnienie zjawiska ryzyka, rola w otoczeniu, psychologiczne mechanizmy działania, szanse i zagrożenia w otoczeniu, stosowane metody jakościowe i ilościowe, fazy zarządzania, diagnozowanie, planowanie, wdrażanie.

6.    Ekonomiczne  aspekty zarządzania ryzykiem
Mikro i makroekonomia ryzyka, koszty, straty a zyski, cena podejmowania ryzyka, bilans zysków i strat, metody ilościowe.

7.    Wpływ emocji na podejmowanie decyzji
Rola emocji w życiu człowieka, podział emocji i ich funkcje, sytuacja -emocja -decyzja, metody kontrolowania, skala inteligencji emocjonalnej, jak podejmować decyzje bez emocji.

8.    Praktyczne metody zarządzania ryzykiem- narzędzia
Zapoznanie z narzędziami stosowanymi do wykrywania ryzyk, metody i techniki stosowane w zarządzaniu ryzykiem. Fazy zarządzania ryzykiem począwszy od budowania zespołu a skończywszy na wdrażaniu planu. Metody jakościowe (warsztaty, 2 grupy!!!)

9.    Zachowania ryzykowne przedsiębiorców i konsumentów
Wiedza z zakresu psychologii ekonomicznej i psychologii reklamy. Czynniki sytuacyjne i osobowościowe wpływające na podejmowanie ryzykownych zachowań przedsiębiorców i konsumentów. Psychologia zachowań ryzykownych.

10.    Trening integracyjny i elementy komunikacji interpersonalnej
Ćwiczenia o charakterze integracyjnym, mające na celu wzajemne poznanie się uczestników poprzez gry i zabawy socjotechniczne. (warsztaty,2 grupy)

11.    Trening kreatywności
Poznanie metod kreatywnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze złożonymi zadaniami, generowania pomysłów, stymulowania twórczego rozwoju poprzez uczestnictwo w warsztatach. (warsztaty, 2 grupy)

Lp. Nazwa przedmiotu forma l. godzin
1. Trening integracyjny i elementy komunikacji interpersonalnej warsztaty 2 grupy po 12 osób 16
2. Psychologia zarządzania i przywództwa seminarium 16
3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem seminarium 16
4. Ekonomiczne aspekty zarządzania ryzykiem seminarium 16
5. Psychologia podejmowania decyzji seminarium 16
6. Funkcjonowanie człowieka w warunkach ryzyka seminarium 16
7. Wpływ emocji na podejmowanie decyzji seminarium 16
8. Zachowania ryzykowne przedsiębiorców i konsumentów seminarium 16
9. Czynniki ryzyka ćwiczenia 16
10. Trening kreatywności warsztaty 2 grupy po 12 osób 16
11. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem ćwiczenia 2 grupy po 12 osób 32
  Razem   192

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.